קוד הנחה ליום הפתוח תשע"ח

קוד ההנחה ליום הפתוח  10278: תוקף - ראשון 8:00 - 23:59'?