תואר ראשון

/files/classics/shared/mbv_hmkhlqh_llymvdym_qlsyym_tshz.pdf

 

תנאי קבלה לתואר ראשון
1. תעודת בגרות
2. מבחן פסיכומטרי

מבנה הלימודים

שפת ההוראה במחלקה היא עברית. שפת הקריאה בקורסים במקור היא יונית או לטינית (אחרי שהתלמיד למד את השפות); שפת הקריאה בקורסים בתרגום היא בדרך כלל עברית, למעט מקרים בודדים שבהם לא קיים תרגום עברי. בקורסים האלה, תלמיד המעדיף לקרוא בשפה אחרת רשאי לעשות כן.

לכל קורס המתקדמים בשפה היוונית או הלטינית מקביל קורס באותו נושא שבו הקריאה היא בעברית. תלמידים הלומדים במסלול המורחב, במסלול היווני, או במסלול הלטיני ילמדו את שני הקורסים, כאשר בקורס עם קריאה במקור הדגש הוא על שאלות טקסטואליות ולשוניות, ובקורס עם קריאה בעברית הדגש הוא על קריאה רחבה יותר ודיון בשאלות ספרותיות, היסטוריות, וחברתיות.

מסלולי לימודים
ניתן ללמוד לימודים קלאסיים כמקצוע מורחב (כולל שפות יוונית ולטינית); כמקצוע ראשי (יוונית, לטינית או ללא שפות); כמקצוע ראשי בתוכנית דו-ראשית (יוונית, לטינית או ללא שפות); או כמקצוע משני (יוונית, לטינית או ללא שפות).
בכל המסלולים חוץ מן המסלול המורחב ניתן לבחור במסלול ביוונית, בלטינית, או בתרבות קלאסית.
 

 

לימודים קלאסיים כמקצוע מורחב

לימודים קלאסיים כמקצוע ראשי רגיל