תואר שני

תואר שני

מגמות ומסלולים:
אין חלוקה למגמות. תכניות המחקר ייקבעו על בסיס אישי.
קיימים שני מסלולים: מסלול א' (עם עבודת גמר) ומסלול ב' (בלי עבודת גמר).
במסלול ב'(מסלול ללא תיזה) קיימים שני תחומי התמחות:

 • ההתמחות קלאסית הכוללת קריאת טקסטים בשפת המקור
 • התמחות בתרבות יוון ורומי שאינה כוללת ידיעת השפה.

בחינות כניסה: אין.

דרישות מוקדמות:
תואר ראשון בלימודים קלאסיים כמקצוע ראשי עם ממוצע ציונים 76.

תלמידים בעלי תואר ראשון במקצועות אחרים או תלמידים בעלי תואר ראשון בלימודים קלאסיים ממוסדות אחרים יתקבלו ויתכן ויחוייבו בהשלמות המתאימות.

מכסת השעות והסמינריונים:

מסלול א:

 • קורסים המזכים ב-12 ש"ש. לפי החלוקה הבאה:2 סמינריונים, אחד בנושא יוני ואחד בנושא רומי.
 • קורסים המזכים ב-8 ש"ש. הכוללים בדרך כלל קריאה במקור. במידת האפשר יהיו קורסים אלו מיועדים לתלמידי תואר שני בלבד.
 • ידיעת שפות: ידיעת קריאה בשפות הבאות: יונית, לטינית, אנגלית (ברמת מ.א) רשאי המנחה באישור ראש המחלקה לדרוש לימוד שפה מודרנית נוספת בהתאם לצרכי המחקר.הוראות לכתיבת עבודת גמר: ראה נספחים 1, 2, ו- 3 לתקנון הועדה לתואר שני.
 • בחינת גמר: לתלמידים במסלול א' תתבסס על עבודת גמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס למחקר.

מסלול ב:

 • קורסים המזכים ב-18 ש"ש. לפי החלוקה הבאה: 2 סמינריונים, אחד בנושא יוני ואחד בנושא רומי.
 • קורסים המזכים ב-14ש"ש, הכוללים בדרך כלל קריאה במקור. במידת האפשר יהיו קורסים אלו מיועדים לתלמידי תואר שני בלבד.
 • ידיעת שפות:ידיעת קריאה באנגלית ברמת מ.א. ובהתמחות הקלאסית גם ידיעת קריאה ביוונית ובלטינית.
 • הוראות לכתיבת עבודת גמר:  ראה נספחים 1, 2, ו- 3 לתקנון הועדה לתואר שני.
 • בחינת גמר:  לתלמידים במסלול ב' תתבסס על החומר הנלמד.