תואר שני

 

בשני המסלולים קיימת האפשרות להתמחות בשפות או בתרבות.

מסלול א: ללא תיזה

קורסים המזכים ב-18 נק"ז לפי החלוקה הבאה:

 2 סמינריונים (4 נק"ז) אחד בנושא יווני ואחד בנושא רומי.

קורסים המזכים ב-14 נק"ז הכוללים בדרך כלל קריאה במקור ובמידת האפשר יהיו קורסים אלו מיועדים לתלמידי תואר שני בלבד.

ידיעת שפות:

ידיעת קריאה באנגלית ברמת מ.א. (מבחן פנימי של המחלקה).

למתמחים בשפות: ידיעת השפות יוונית ולטינית

בחינת גמר: לתלמידים במסלול א' תתבסס על החומר הנלמד.

 

מסלול ב: עם תיזה

קורסים המזכים ב-12 נק"ז לפי החלוקה הבאה:

2 סמינריונים ( 4 נק"ז)  אחד בנושא יוני ואחד בנושא רומי.

קורסים המזכים ב-8-נק"ז הכוללים בדרך כלל קריאה במקור ובמידת האפשר יהיו קורסים אלו מיועדים לתלמידי תואר שני בלבד.

ידיעת שפות:

ידיעת קריאה באנגלית ברמת מ.א. (מבחן פנימי של המחלקה).

למתמחים בשפות: ידיעת השפות יוונית ולטינית

רשאי המנחה באישור ראש המחלקה לדרוש ידיעת שפה מודרנית נוספת.

הוראות לכתיבת עבודת גמר:   ראה נספחים 1, 2, ו- 3 לתקנון הועדה לתואר שני.

בחינת גמר:  לתלמידים במסלול ב' תתבסס על עבודת גמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס למחקר.

 

דרישות מוקדמות:
תואר ראשון בלימודים קלאסיים כמקצוע ראשי עם ממוצע ציונים 76.

תלמידים בעלי תואר ראשון במקצועות אחרים או תלמידים בעלי תואר ראשון בלימודים קלאסיים ממוסדות אחרים יתקבלו ויתכן ויחוייבו בהשלמות המתאימות.