תואר שלישי

תוכנית לתואר שלישי תפורה לפי צרכי הסטודנט.  לפרטים, נא ליצור קשר עם ראש המחלקה.

 

טפסים והנחיות של תואר שלישי נמצאים בקישור: http://www.biu.ac.il/Administration/forms/phd-forms.html