פרופ' דניאלה דוויק

פרופ'
פרופ' דניאלה דוויק
משרד: 

קורות חיים

B.A. in History and History of Art with honours
Hebrew University, Jerusalem

 

M.A. in History with honours
Hebrew University, Jerusalem  Thesis - India in the eyes of the Greeks until Alexander
supervised by Prof. David Asheri

Ph.D. in History
Hebrew University, Jerusalem  Dissertation - The Geography of Strabo as an Augustan work
supervised by Prof. Joseph Geiger

פירסומים

לרשימת הפירסומים:

 

http://biu.academia.edu/DanielaDueck

קורסים

 

סמסטר ב': תרגיל בכתיבה אקדימית (46-090-01)

תחומי מחקר

סטרבו

גיואגרפיה ביוון ורומי