תוכנית מזורזת

תוכנית מזורזת לקבלת תואר ראשון ושני תוך ארבע או חמש שנים

לפי בקשת התלמיד והמלצת ראש המחלקה, יכול תלמיד שסיים שנתיים ראשונות של לימודי תואר ראשון בהצטיינות להתקבל לתוכנית מזורזת המובילה לקבלת תואר ראשון ושני בתוך ארבע או חמש שנים, על ידי שילוב של קורסים מתקדמים לבין הקורסים של השנה השלישית. לפרטים יש לפנות למזכירות המחלקה