לימודים קלאסיים כמקצוע מורחב.

 

לימודים קלאסיים כמקצוע מורחב

סה"כ נקודות זכות בלימודים קלאסיים הדרושות לתואר: 46.

בין הקורסים הנלמדים ייכללו לפחות שלשה סמינריונים שנתיים.

תלמיד המעוניין בקורס שאיננו כלול ברשימה הזאת יתייעץ עם יועץ הרישום בעניין החלפת אחד הקורסים הדרושים בקורס שהוא מבקש.

 

 

הקורס                                                                       נקודות זכות

שנה א'

יוונית (לטינית) למתחילים[1]                        4

תולדות הפילוסופיה העתיקה                    2

תולדות רומי[2]                            2

שירי מלחמת טרויה והעידן הארכאי ביוון (קריאה בעברית)         1

טרגדיה וקומדיה יוונית (קריאה בעברית)    1

כותבי היסטוריה ורומנים ברומי (קריאה בעברית)       1

מוסר, משפטים, ומכתבים אישיים מרומי (קריאה בעברית)          1

תרגיל בכתיבה אקדמית                           1

קורסים לפי בחירה[3]                  3

סה"כ נקודות זכות לשנה א'                       16

 

שנה ב'

לטינית (יוונית) למתחילים                         4

יוונית (לטינית) למתקדמים                        2

תולדות יון2                               2

היסטוריונים ביוונית[4]                  1

נואמים ביוונית4                         1

[האיניאיס ואפוס לטיני[5]                             1]

[שירה לירית ואלגיה בלטינית5                   1]

לידת ההיסטוריוגרפיה ביוון (קריאה בעברית)            1

מדברי בתי המשפט ואסיפת העם באתונה (קריאה בעברית)      1

שירי גיבורים ושירי מדע מרומי  (קריאה בעברית)       1

קומדיה ושירי רגש מרומי  (קריאה בעברית)               1

סמינריון                    2

סה"כ נקודות זכות לשנה ב'                       16

 

שנה ג'

לטינית (יוונית) למתקדמים                        2

אפוס ושירה לירית ביוונית                         1

טרגדיה וקומדיה ביוונית                                                      1

אפלטון ביוונית או קיקרו בלטינית                                          1

אריסטו ביוונית או לוקרטיוס בלטינית         1

היסטוריונים ורומנים בלטינית                     1

נואמים וכותבי פרוזה בלטינית                   1

קורס לפי בחירה                       2

2 סמינריונים                             4

סה"כ נקודות זכות לשנה ג'                        14[1]           התלמיד יבחר איזו שפה יתחיל ללמוד בשנה הראשונה  ואת השפה השניה יתחיל בשנה השניה.

[2]              במחלקה להיסטורי' כללית.

[3]              ניתן ללמוד קורסים אלה או חלק מהם גם בשנה השני'.

[4]                      למי שלמד יוונית בשנה הראשונה.

[5]                      למי שלמד לטינית בשנה הראשונה.