לימודים קלאסיים כמקצוע ראשי רגיל

 

 

לימודים קלאסיים כמקצוע ראשי רגיל

סה"כ נקודות זכות בלימודים קלאסיים הדרושות לתואר: 30.

בין הקורסים הנלמדים ייכללו לפחות שני סמינריונים שנתיים.

התלמיד יבחר מסלול ביונית, בלטינית או בתרבות קלאסית.

א.             ביונית:

הקורס                      נקודות זכות

שנה א'

יוונית למתחילים                       4

שירי מלחמת טרויה והעידן הארכאי ביוון (קריאה בעברית)         1

טרגדיה וקומדיה יוונית (קריאה בעברית)    1

קורס לפי בחירה[1]                      1

תרגיל בכתיבה אקדמית                           1

תולדות הפילוסופיה העתיקה                    2

סה"כ נקודות זכות לשנה א'                       10

שנה ב'

יוונית למתקדמים                      2

היסטוריונים ביוונית                   1

נואמים ביוונית                          1

מיתולוגיה יוונית ורומית                             2

תולדות יון[2]                               2

סמינריון                    2

סה"כ נקודות זכות לשנה ב'                       10

שנה ג'

אפוס ושירה לירית ביוונית                         1

טרגדיה וקומדיה ביוונית                            1

לידת ההיסטוריוגרפיה ביוון (קריאה בעברית)            1

מדברי בתי המשפט ואסיפת העם באתונה (קריאה בעברית)      1

אפלטון ביוונית                                                                   1

אריסטו ביוונית                         1

קריאת טכסטים בפילוסופיה העתיקה  (קריאה בעברית)            2

סמינריון                    2

סה"כ נקודות זכות לשנה ג'                        10

ב.             בלטינית:

הקורס                      נקודות זכות

שנה א'

לטינית למתחילים                     4

תולדות רומי7                            2

קורס כללי במסגרת המחלקה6                  1

תרגיל בכתיבה אקדמית                           1

תולדות הפילוסופיה העתיקה                    2

סה"כ נקודות זכות לשנה א'                       10

שנה ב'

לטינית למתקדמים                    2

מיתולוגיה יוונית ורומית                             2

האיניאיס ואפוס לטיני                                1

שירה לירית ואלגיה בלטינית                     1

כותבי היסטוריה ורומנים ברומי (קריאה בעברית)       1

מוסר, משפטים, ומכתבים אישיים מרומי (קריאה בעברית)          1

סמינריון                    2

סה"כ נקודות זכות לשנה ב'                       10

 

שנה ג'

היסטוריונים ורומנים בלטינית                     1

נואמים וכותבי פרוזה בלטינית                   1

שירי גיבורים ושירי מדע מרומי  (קריאה בעברית)       1

קומדיה ושירי רגש מרומי  (קריאה בעברית)               1

מיתולוגיה                 2

קיקרו בלטינית                                                                   1

לוקרטיוס בלטינית                                               1

סמינריון                    2

סה"כ נקודות זכות לשנה ג'                        10

 

 

ג.             בתרבות קלאסית:

הקורס                      נקודות זכות

שנה א'

תולדות רומי[3]                            2

תולדות הפילוסופיה העתיקה                    2

קורסים לפי בחירה[4]                  1

תרגיל בכתיבה אקדמית                           1

שירי מלחמת טרויה והעידן הארכאי ביוון (קריאה בעברית)         1

טרגדיה וקומדיה יוונית (קריאה בעברית)    1

כותבי היסטוריה ורומנים ברומי (קריאה בעברית)       1

מוסר, משפטים, ומכתבים אישיים מרומי (קריאה בעברית)          1

סה"כ נקודות זכות לשנה א'                       10

 

שנה ב'

תולדות יון8                               2

מיתולוגיה                 2

שירי גיבורים ושירי מדע מרומי  (קריאה בעברית)       1

קומדיה ושירי רגש מרומי  (קריאה בעברית)               1

לידת ההיסטוריוגרפיה ביוון (קריאה בעברית)            1

מדברי בתי המשפט ואסיפת העם באתונה (קריאה בעברית)      1

סמינריון אחד                            2

סה"כ נקודות זכות לשנה ב'                       10

 

 

שנה ג'

קריאת טכסטים בפילוסופיה העתיקה  (קריאה בעברית)            2

קורסים לפי בחירה                    6

סמינריון אחד                            2

סה"כ נקודות זכות לשנה ג'                        10

 

 [1]              ניתן ללמוד קורס זה גם בשנה השני'.

[2]              במחלקה להיסטורי' כללית.

[3]              במחלקה להיסטורי' כללית.

[4]              ניתן ללמוד קורסים אלה או חלק מהם גם בשנה השני'.