מלגות שכר לימוד לתלמידים חדשים לתואר ראשון!

 

חדש!!! תלמידי לימודים קלאסיים במסלול דו ראשי או מורחב יכולים להגיש בקשה למלגות בהיקף של חצי שכ"ל לשנת הלימודים הראשונה!

 

מלגות שכר לימוד לתלמידים חדשים לתואר ראשון למקצוע מורחב או דו ראשי בשנת תשע"ט

 

הפקולטה למדעי הרוח מציעה לשנת הלימודים תשע"ט מלגות בהיקף חצי שכר לימוד לשנת הלימודים הראשונה, על בסיס מצוינות ו/או מצב סוציו אקונומי, לתלמידים חדשים לתואר ראשון בשנת תשע"ט שהתקבלו למקצוע מורחב או למקצוע דו ראשי.

לפרטים נא לפנות לורד: Vered.Moshkovitz@biu.ac.il / 03-5318231