קבלת קהל

 

שעות קבלה:

ימים א,ג : 9.00-11.00

ימים ב,ד: 10.00-12.00