מערכת שעות תשפ"ב

מערכת השעות של המחלקה ללימודים קלאסיים לשנת תשפ"ב

מערכת השעות בפורמט PDF נמצאת כאן

מספרי הקורסים:

שפות (מבוא) (099-001),  יוונית במקור (1999-1000) , לטינית במקור (2999-2000),  קורסי בסיס  (3999-3000)

סמינריונים  (ב.א 4499-4000, מ.א 4999-4500),  קורסים על נושאים (5999-50009 נושאים כלליים, 6999-6000 קורסי קריאה בטקסטים עתיקים בתרגום לעברית)

 

סמסטר א'

שעה/יום

ראשון

שני

שלישי

רביעי

10 - 8

 

 

לטינית למתחילים א'

פרופ' ליסה מוריס (מקוון)

46-051-01

 

10 - 12

 

לטינית למתחילים א'

פרופ' ליסה מוריס

 46-051-1

חדר 507/102

יוונית למתחילים א'

ד"ר אריאדנה קונסטנטינו

46-001-01

חדר 504/2

 

יוונית למתחילים א'

ד"ר אריאדנה קונסטנטינו

46-001-01

חדר 502/8

מבוא להתקבלות קלאסית

ד"ר איילת פאר

46-3600-01

חדר 905/62

 

12 - 14

 

 

 

Gods, Monsters, Gladiators and Togas: The Reception of Ancient Greece and Rome in Modern Popular Culture

Prof. Lisa Maurice (in English)

46-5050-01

46-4515-01 סמינריון

חדר 505/1

תרגום השבעים (במקור)

ד"ר חווה-ברכה קורזקובה

46-1410-01

חדר 410/332

יוונית מודרנית למתחילים

ד"ר אריאדנה קונסטנטינו

46-5016-01

חדר 502/8

 

 

 

מלחמות, טרגדיות ואהבות – מבוא לספרות יוון

פרופ' דניאלה דוויק

46-3200-01

חדר 505/103

14 - 16

 

 

כתיבה אקדמאית

ד"ר סטפני בינדר

46-3100-01

חדר 1005/109

שבת אחים בסנהדרין - המילים היווניות והלטיניות בעברית

ד"ר חווה-ברכה קורזקובה

46-5200-01

חדר 505/63

ליויוס במקור

ד"ר סטפני בינדר

46-2210-01

חדר 902/101

העולם הקלאסי של דיסני

ד"ר איילת פאר

46-5100-01

חדר 902/9

16 - 18

 

Petronius (online)

Prof. Ranon Katzoff

(English)

46-2250-01

זמן ומקום: גאוגרפים והיסטוריונים ביוון ורומא (סמינריון)

ד"ר סטפני בינדר

 46-4010-01

חדר 902/104

הבמה הקלאסית

ד"ר איילת פאר

46-3900-01

חדר 501/25

18 - 20

 

כתבי כסנופון

פרופ' גבריאל דנציג

46-1300-01

 

Easy Greek Texts (online)

Prof. Gabriel Danzig (English)

46-1010-01

 

 

 

 

 

סמסטר ב'

שעה/יום

ראשון

שני

שלישי

רביעי

10 - 8

 

תרגיל ביוונית למתחילים
ד"ר אריאדנה קונסטנטינו
46-002-02
(מקוון)

 

לטינית למתחילים ב'

פרופ' ליסה מוריס (מקוון)

46-052-01

 

10 - 12

 

לטינית למתחילים ב'

פרופ' ליסה מוריס

46-052-01

יוונית למתחילים ב'

ד"ר אריאדנה קונסטנטינו

46-002-01

אוריפידס (מקוון)
46-1200-01
ד"ר אריאדנה קונסטנטינו


העולם הקלאסי של דיסני
ד"ר איילת פאר (מקוון)
46-5100-02

 

יוונית למתחילים ב'

ד"ר אריאדנה קונסטנטינו

46-002-01

יוון ורומא: טעימות

פרופ' דניאלה דוויק

46-5300-01

 

 

12 - 14

 

 

 

Gods, Monsters, Gladiators and Togas: The Reception of Ancient Greece and Rome in Modern Popular Culture

Prof. Lisa Maurice (in English)

46-5050-01

פנורמה על יוון המודרנית (מקוון) *
13-6690-01


תרגיל בלטינית למתחילים
(1 שעה, מקוון)
ד"ר איילת פאר
46-052-02

 

יוונית מודרנית למתחילים
ד"ר אריאדנה קונסטנטינו
46-5016-01

 

 

 

 

פוליטיקה, מלחמה ושירה – מבוא לספרות רומא

פרופ' דניאלה דוויק

46-3300-01

14 - 16

 

 

כאשר שם פוגש את יפת - השוואה תרבותית בין סיפורי המקרא וחז"ל למיתולוגיה היוונית
ד"ר משה פינצ'וק
46-5400-01

 

היוונים בצל הפירמידות - מבוא לפפירולוגיה

ד"ר חווה-ברכה קורזקובה

46-6200-01

 

אובידיוס במקור

ד"ר סטפני בינדר

46-2110-01


יוונית מודרנית ג'
46-5018-01
ד"ר אריאדנה קונסטנטינו

 

העיקר זה הרומנטיקה? סיפורי האהבה הגדולים של העת העתיקה

ד"ר איילת פאר

46-5110-01

16 - 18

 

Petronius (online)

Prof. Ranon Katzoff

(English)

46-2250-01

זמן ומקום: גאוגרפים והיסטוריונים ביוון ורומא (סמינריון)

ד"ר סטפני בינדר

46-4010-01

פסטיבל מסכות: סדנת דרמה עתיקה

ד"ר איילת פאר

46-3950-01

18 - 20

 

לשתות ולשמח ביוון: הסימפוזיון העתיק  

פרופ' גבריאל דנציג (מקוון)

46-5250-01

קולוקוויום בלימודים קלאסיים (לתארים מתקדמים)  
(מקוון)
ד"ר אריאדנה קונסטנטינו
46-4900-01

 

Easy Greek Texts (online)

Prof. Gabriel Danzig (English

46-1010-01

 

 

*- רישום דרך מזכירות ספרות עם ישראל