תואר שני ללא תזה

במסגרת לימודי תואר שני ללא תיזה ניתן לבחור באחד מתחומי הלימוד הבאים:

  • תחום לימוד קלאסי.

לתחום לימוד זה יתקבלו רק תלמידים שיש להם תואר ראשון בלימודים קלאסיים ו/או ידיעת השפות יוונית ולטינית. במידת הצורך יחויבו הבוחרים בתחום לימוד זה בהשלמות מתאימות. אם אין תואר ראשון בלימודים קלאסיים במסלול שפות, יתקיים מבדק קריאה ביוונית ו/או לטינית לפי דרישת ראש המחלקה או תידרשנה השלמות של קורסי שפה למתחילים. אפשר ללמוד שפה קלאסית אחת בלבד (יוונית או לטינית) באישור ראש/ת המחלקה.

  • תחום לימוד תרבות יוון ורומא. אינו כולל לימודי שפות עתיקות. אפשרות זו פתוחה לתלמידים ללא רקע בלימודים קלאסיים ואין בה צורך בלימודי השלמה.

במסגרת תחום זה אפשר לקחת עד שליש מהקורסים על תרבויות אחרות (במחלקות אחרות) מלבד הקורסים על יוון ורומי. למשל, אפשר לקחת קורסים על ישראל הקדומה במחלקות ליהדות כחלק מהתואר אצלנו. בתכנית זאת היקף הלימודים במחלקה ללימודים קלאסיים לא יהיה פחות משני שלישים מסך הנקודות הנדרש לתואר.

  • תחום לימוד התקבלות קלאסיתאפשרות זו פתוחה לתלמידים ללא רקע בלימודים קלאסיים. תלמידים שלמדו או השלימו את אחת השפות (יוונית/לטינית) יכולים לכתוב תזה בתחום לימוד זה.

 

דרישות מוקדמות

למסלול ב' (לא מחקרי): תואר ראשון בממוצע של 76 לפחות.

ידיעת קריאה באנגלית.

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים: https://graduate-school.biu.ac.il/takanon

 

מכסת השעות והסמינריונים

סה"כ 36 נ"ז (18 ש"ש) לפי החלוקה הבאה:

 2 סמינריונים, 8 נ"ז (4 ש"ש).
 קורסים המזכים ב - 28 נ“ז (14 ש"ש) הכוללים במידת האפשר קריאה במקור.
שאיפת המחלקה היא לקיים ככל הניתן קורסים מיוחדים לתארים מתקדמים.

בחינת גמר

בשני המסלולים נדרשת בחינת גמר בעל פה לפני סיום התואר.

במסלול הלא מחקרי בחינת הגמר תהיה על רשימת קריאה שתקבע על ידי ראש/ת המחלקה.

תעודת מוסמך/ת

תעודת המוסמך/ת שתינתן בכל מסלול תהיה ב"לימודים קלאסיים".

 

תוכנית מזורזת לקבלת תואר ראשון ושני בתוך ארבע או חמש שנים
לפי בקשת התלמיד והמלצת ראש/ת המחלקה, יכול תלמיד שסיים שנתיים ראשונות של לימודי תואר ראשון בהצטיינות במחלקה ללימודים קלאסיים להתקבל לתוכנית מזורזת המובילה לקבלת תואר ראשון ושני בתוך ארבע שנים על ידי שילוב של קורסים מתקדמים עם הקורסים של השנה השלישית בתואר הראשון.

* תלמידים שלמדו בעבר לימודים קלאסיים כמקצוע משני גם כן יחויבו בהשלמות.

 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים.