תואר שני

תואר שני

בלימודים קלאסיים ניתן להתמחות בכל התחומים השייכים ללימוד העולם העתיק היווני והרומי. האפשרויות כוללות בין היתר:

  • לשון ובלשנות יוונית ולטינית;
  • ספרות יוונית ו/או רומית;
  • היסטוריה של העולם היווני ו/או הרומי;
  • תולדות החברה העתיקה;
  • פילוסופיה עתיקה;
  • אומנות יוון ו/או רומי;
  • משטר ותורת הפוליטיקה בעת העתיקה;
  • יהדות ההלניסטית והרומית;
  • תולדות החקר הפילולוגי;
  • התקבלות העולם הקלאסי (classical reception);

 

מסלולים

קיימים שני מסלולים:

מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.

מסלול ב' - ללא עבודת מחקר.

 

מגמות

במסלול א' - אין חלוקה למגמות. תכנית המחקר תיקבע על בסיס אישי.

במסלול ב' - קיימים שני תחומי התמחות:             

1. התמחות קלאסית הכוללת קריאת טקסטים בשפת המקור.

2.  התמחות בתרבות יוון ורומי. למסלול הזה לא דרושה ידיעת השפות העתיקות.

     בהתמחות זו קיימת אופציה למסלול בתרבויות עתיקות בשיתוף עם המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה. במסגרת התכנית נלמדים קורסים על ישראל הקדומה בנוסף לקורסים בלימודים קלאסיים. התכנית פתוחה לסטודנטים ללא רקע בלימודים קלאסיים.

 

דרישות מוקדמות

למסלול א' (מחקרי): תואר ראשון בלימודים קלאסיים כמקצוע ראשי, בממוצע של 76 לפחות, ידיעה מוכחת של לפחות אחת מהשפות העתיקות, יוונית או לטינית.

מועמדים, שלמדו תואר ראשון בלימודים קלאסיים כמקצוע משני או שלמדו מקצועות אחרים, יחויבו בהשלמות.

למסלול ב' (לא מחקרי): תואר ראשון בממוצע של 76 לפחות.

 

מסלול א' – עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

12 ש"ש  (24 נ"ז) כמפורט להלן:

2 סמינריונים                                                                           

קורסים הכוללים בדרך כלל קריאה במקור                                            

במידת האפשר קורסים אלו יהיו מיועדים לתלמידי תואר שני בלבד.

 

מסלול א' – עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

12 ש"ש (24 נ"ז) כמפורט להלן:

2 סמינריונים                                                                               

קורסים בתרבויות עתיקות                            

במידת האפשר קורסים אלו יהיו מיועדים לתלמידי תואר שני בלבד.

*במסלול זה ניתן להמשיך לתואר שלישי רק בתנאי של השלמות ידיעת השפות.

 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 

בחינת גמר

הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

18 ש"ש  (36 נ"ז) כמפורט להלן:

2 סמינריונים -                                                                 

קורסים בהתאם לתחום ההתמחות                                         

בהתמחות הקלאסית – קורסים שיכללו בדרך כלל קריאה במקור.

בהתמחות תרבות יוון ורומי – קורסים המבוססים על טקסטים מתורגמים לעברית או לאנגלית.

בהתמחות זו קיימת אופציה למסלול בתרבויות עתיקות בשיתוף עם המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה. במסגרת התכנית נלמדים קורסים על ישראל הקדומה בנוסף לקורסים בלימודים קלאסיים. התכנית פתוחה לסטודנטים ללא רקע בלימודים קלאסיים.

במידת האפשר קורסים אלו יהיו מיועדים לתלמידי תואר שני בלבד.

 

דרישות כלליות משותפות – לשני המסלולים (מסלול א' ו-ב')

ידיעת שפות

א.  אנגלית לתואר שני- מבחן פטור יעשה במחלקה.

ב.  במסלול א' ובהתמחות הקלאסית במסלול ב':

     ידיעת קריאה בשפות: יוונית ולטינית. במקרים מיוחדים אפשר לבסס את התכנית על אחת מן השפות בלבד.

ג.   במסלול א': רשאי המנחה, באישור יו"ר הוועדה המחלקתית, לדרוש לימוד שפה מודרנית נוספת בהתאם לצורכי המחקר.

ד. במסלול א' בתרבויות עתיקות אין חובה של לימוד שפות עתיקות.

                                                          

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).