תואר שני בלימודים קלאסיים

תואר שני

בלימודים קלאסיים ניתן ללמוד  נושאים שונים ומגוונים השייכים ללימוד העולם לעולם העתיק היווני והרומי. האפשרויות כוללות בין היתר:

 • לשון ובלשנות יוונית ולטינית;
 • ספרות יוונית ו/או רומית;
 • היסטוריה של העולם היווני ו/או הרומי;
 • תולדות החברה העתיקה;
 • פילוסופיה עתיקה;
 • אומנות יוון ו/או רומא;
 • משטר ותורת הפוליטיקה בעת העתיקה;
 • יהדות הלניסטית ורומית;
 • התקבלות העולם הקלאסי (classical reception);
 

מסלולי הלימוד בתואר שני במחלקה ללימודים קלאסיים- יוון ורומא:

קיימים שני מסלולים:

מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר (תזה) בכתב.

מסלול ב' - ללא עבודת מחקר.

במסגרת לימודי תואר שני במחלקה ללימודים קלאסיים ניתן לבחור באחד מתחומי הלימוד הבאים:

תחום לימוד קלאסי. בתחום זה ניתן ללמוד הן במסלול א' (עם תזה) והן במסלול ב' (ללא תזה)

לתחום לימוד זה יתקבלו רק תלמידים שיש להם תואר ראשון בלימודים קלאסיים ו/או ידיעת השפות יוונית ולטינית. במידת הצורך יחויבו הבוחרים בתחום לימוד זה בהשלמות מתאימות. אם אין תואר ראשון בלימודים קלאסיים במסלול שפות, יתקיים מבדק קריאה ביוונית ו/או לטינית לפי דרישת ראש המחלקה או תידרשנה השלמות של קורסי שפה למתחילים. אפשר ללמוד שפה קלאסית אחת בלבד (יוונית או לטינית) באישור ראש/ת המחלקה.

תחום לימוד תרבות יוון ורומא. בתחום זה ניתן ללמוד רק במסלול ב' (ללא תזה), והיא אינו כולל לימודי שפות עתיקות. אפשרות זו פתוחה לתלמידים ללא רקע בלימודים קלאסיים ואין בה צורך בלימודי השלמה.

במסגרת תחום זה אפשר לקחת עד שליש מהקורסים על תרבויות אחרות (במחלקות אחרות) מלבד הקורסים על יוון ורומי. למשל, אפשר לקחת קורסים על ישראל הקדומה במחלקות ליהדות כחלק מהתואר אצלנו. בתכנית זאת היקף הלימודים במחלקה ללימודים קלאסיים לא יהיה פחות משני שלישים מסך הנקודות הנדרש לתואר.

תחום לימוד התקבלות קלאסית. בתחום זה ניתן ללמוד בשני המסלולים, עם או בלי תזה. אפשרות זו פתוחה לתלמידים ללא רקע בלימודים קלאסיים. תלמידים שלמדו או השלימו את אחת השפות (יוונית/לטינית) יכולים לכתוב תזה בתחום לימוד זה

 

דרישות מוקדמות

למסלול א' (מחקרי): תואר ראשון בממוצע של 76 לפחות, ידיעה מוכחת של לפחות אחת מהשפות העתיקות, יוונית או לטינית.

מועמדים, שלמדו תואר ראשון במקצועות אחרים יחויבו בהשלמות.*

למסלול ב' (לא מחקרי): תואר ראשון בממוצע של 76 לפחות.

לשני המסלולים- ידיעת קריאה באנגלית.

שפה זרה: במסלול המחקרי רשאי המנחה באישור ראש/ת המחלקה לדרוש לימוד שפה מודרנית נוספת בהתאם לצרכי המחקר.

 

מסלול א' – עם עבודת חקר (תזה)

סה"כ 24 נ"ז (12 ש"ש) לפי החלוקה הבאה:

 •  2 סמינריונים, 8 נ"ז (4 ש"ש).
 •  קורסים המזכים ב-16 נ“ז (8 ש"ש) הכוללים קריאה בשפת המקור (קורסים טקסטואליים).

שאיפת המחלקה היא לקיים ככל הניתן קורסים מיוחדים לתארים מתקדמים.

נושא התזה ותכנית המחקר ייקבעו על בסיס אישי.               

*ממסלול זה ניתן להמשיך לתואר שלישי רק בתנאי של השלמות ידיעת שתי השפות.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים: https://graduate-school.biu.ac.il/takanon

 

מסלול ב' – ללא עבודת חקר

מכסת השעות והסמינריונים

סה"כ 36 נ"ז (18 ש"ש) לפי החלוקה הבאה:

 2 סמינריונים, 8 נ"ז (4 ש"ש)
 קורסים המזכים ב - 28 נ“ז (14 ש"ש) הכוללים במידת האפשר קריאה במקור.
שאיפת המחלקה היא לקיים ככל הניתן קורסים מיוחדים לתארים מתקדמים

בחינת גמר

בשני המסלולים נדרשת בחינת גמר בעל פה לפני סיום התואר.

במסלול המחקרי בחינת הגמר תתבסס על התזה, במסלול הלא מחקרי בחינת הגמר תהיה על רשימת קריאה שתקבע על ידי ראש/ת המחלקה.

תעודת מוסמך/ת

תעודת המוסמך/ת שתינתן בכל מסלול תהיה ב"לימודים קלאסיים"

תוכנית מזורזת לקבלת תואר ראשון ושני בתוך ארבע או חמש שנים
לפי בקשת התלמיד והמלצת ראש/ת המחלקה, יכול תלמיד שסיים שנתיים ראשונות של לימודי תואר ראשון בהצטיינות במחלקה ללימודים קלאסיים להתקבל לתוכנית מזורזת המובילה לקבלת תואר ראשון ושני בתוך ארבע או חמש שנים, על ידי שילוב של קורסים מתקדמים עם הקורסים של השנה השלישית בתואר הראשון. התכנית כרוכה בתשלום שכ"ל עבור התואר השני ויש לבדוק את תקנות שכ"ל.

* תלמידים שלמדו בעבר לימודים קלאסיים כמקצוע משני גם כן יחויבו בהשלמות.

קטלוג מאגר תזות ודיסרטציות לכל העבודות שנמצאות בכתיבה ולכל העבודות שהוגשו:

עבודות לMA  https://www.biu.ac.il/thesis?filters=MA

עבודות לPhD   https://www.biu.ac.il/thesis?filters=PhD

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים.

 

מסלול ישיר לתואר שני

המסלול מאפשר לימודי תואר ראשון ושני בפרק זמן מקוצר במסלול עם תזה וללא תזה.

משך המסלול הישיר לתואר ראשון ושני הוא ארבע שנים, וחמש שנים במסלול עם תזה.