BIU Campaign
למעלה מאלפיים שנה איש לא התעלה על ההישגים המדהימים של היוונים והרומאים בתחום ההגות, הספרות, האמנות והמדע. הם נדחקו לשוליים בימי הביניים אך התגלו מחדש בתקופת הרנסאנס ומאז מהווים את יסודות פריחתה של תרבות המערב. גם כיום הם עדיין מקור בלתי נדלה לתובנות אודות הקיום האנושי והעולם הסובב אותנו. המשך...
יצירת קשר