תואר שני עם תזה

  • תחום לימוד קלאסי.

לתחום לימוד זה יתקבלו רק תלמידים שיש להם תואר ראשון בלימודים קלאסיים ו/או ידיעת השפות יוונית ולטינית. במידת הצורך יחויבו הבוחרים בתחום לימוד זה בהשלמות מתאימות. אם אין תואר ראשון בלימודים קלאסיים במסלול שפות, יתקיים מבדק קריאה ביוונית ו/או לטינית לפי דרישת ראש המחלקה או תידרשנה השלמות של קורסי שפה למתחילים. אפשר ללמוד שפה קלאסית אחת בלבד (יוונית או לטינית) באישור ראש/ת המחלקה.

  • תחום לימוד התקבלות קלאסית.אפשרות זו פתוחה לתלמידים ללא רקע בלימודים קלאסיים. תלמידים שלמדו או השלימו את אחת השפות (יוונית/לטינית) יכולים לכתוב תזה בתחום לימוד זה.

 

דרישות מוקדמות

תואר ראשון בממוצע של 76 לפחות, ידיעה מוכחת של לפחות אחת מהשפות העתיקות, יוונית או לטינית.

מועמדים, שלמדו תואר ראשון במקצועות אחרים יחויבו בהשלמות.*

ידיעת קריאה באנגלית.

שפה זרה: במסלול המחקרי רשאי המנחה באישור ראש/ת המחלקה לדרוש לימוד שפה מודרנית נוספת בהתאם לצרכי המחקר.

 

מסלול א' – עם עבודת חקר (תזה)

סה"כ 24 נ"ז (12 ש"ש) לפי החלוקה הבאה:

  •  2 סמינריונים, 8 נ"ז (4 ש"ש).
  •  קורסים המזכים ב-16 נ“ז (8 ש"ש) הכוללים קריאה בשפת המקור (קורסים טקסטואליים).

שאיפת המחלקה היא לקיים ככל הניתן קורסים מיוחדים לתארים מתקדמים.

נושא התזה ותכנית המחקר ייקבעו על בסיס אישי.               

*ממסלול זה ניתן להמשיך לתואר שלישי רק בתנאי של השלמות ידיעת שתי השפות.

 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים: https://graduate-school.biu.ac.il/takanon

 

מכסת השעות והסמינריונים

בחינת גמר

בשני המסלולים נדרשת בחינת גמר בעל פה לפני סיום התואר.

במסלול המחקרי בחינת הגמר תתבסס על התזה.

תעודת מוסמך/ת

תעודת המוסמך/ת שתינתן בכל מסלול תהיה ב"לימודים קלאסיים"

 

מסלול ישיר: תוכנית מזורזת לקבלת תואר ראשון ושני בתוך חמש שנים
לפי בקשת התלמיד והמלצת ראש/ת המחלקה, יכול תלמיד שסיים שנתיים ראשונות של לימודי תואר ראשון בהצטיינות במחלקה ללימודים קלאסיים להתקבל לתוכנית מזורזת המובילה לקבלת תואר ראשון ושני בתוך חמש שנים, על ידי שילוב של קורסים מתקדמים עם הקורסים של השנה השלישית בתואר הראשון. התכנית כרוכה בתשלום שכ"ל עבור התואר השני ויש לבדוק את תקנות שכ"ל.

* תלמידים שלמדו בעבר לימודים קלאסיים כמקצוע משני גם כן יחויבו בהשלמות.

 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים.

קטלוג מאגר תזות ודיסרטציות לכל העבודות שנמצאות בכתיבה ולכל העבודות שהוגשו:

עבודות לMA  https://www.biu.ac.il/thesis?filters=MA

עבודות לPhD   https://www.biu.ac.il/thesis?filters=PhD