התקבלות קלאסית בתרבות פופולרית מודרנית

התקבלות קלאסית בכלל חוקרת כיצד העולם הקלאסי, יוון ורומא, הועבר, התקבל והותאם בתקופות ובתרבויות שונות, ובחקר ההתקבלות הקלאסית בתרבות הפופולרית המודרנית אנו מסתכלים על השימוש ביוון וברומא בסרטים, בטלוויזיה, בספרות, במוזיקה, בשיווק, במדיה ובתוצרי תרבות אחרים. אנו חוקרים כיצד השימוש בעולם העתיק משתנה מדור לדור וכיצד השינויים הללו משקפים את התרבות המייצרת את המוצרים הללו – ומתוך כך, מה מתגלה לנו לא רק על העבר, אלא גם על ההווה.