תואר דו-חוגי מובנה: לימודים קלאסיים וספרות משווה

שילוב זה מאפשר להכיר את הבסיס לספרות המערב (הן בשפת המקור והן בתרגום) הנלמד במחלקה ללימודים קלאסיים ובנוסף להכיר את ההשפעות הספרותיות השונות, היוצרים והסופרים בתקופות שונות במחלקה לספרות משווה. שילוב זה תורם להבנת שורשי ספרות המערב והמעבר בין רעיונות שונים מהעולם העתיק ועד הספרות העולמית בימינו.

התואר הראשון בלימודים קלאסיים מתחלק לשני תחומי לימוד: שפות (יוונית עתיקה או לטינית) ומסלול תרבות קלאסית.

בתחום לימוד שפה ניתן לבחור להתמקד ביוונית עתיקה או בלטינית. בתחום זה השפה נלמדת לעומק בשנה הראשונה ובשנים העוקבות מוצעים קורסי שפה למתקדמים וקריאת טקסטים במקור. בנוסף, לקורסי השפה ישנו מגוון של קורסים הדנים בספרות העתיקה, בפילוסופיה, באומנות ובעולם העתיק ובהשפעותיו על העולם המודרני.