הנחיות לרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ד

הנחיות לקראת הרישום לקורסים לשנת תשפ"ד

2024-2023

סטודנט/ית יקר/ה,

המחלקה ללימודים קלאסיים – יוון ורומא מברכת אותך על קבלתך ללימודי תואר ראשון ומאחלת לך הצלחה בלימודייך!

ניתן ליצור איתנו קשר בטלפון: 03-7384616, או בדוא"ל: Classic.Dept@biu.ac.il

ריכזנו עבורך מידע חשוב אודות התואר, יש לקרוא לעומק את דף ההנחיות.

דף ההנחיות אינו מחליף את הידיעון של מנהל הסטודנטים ובמקרה של סתירה בין השניים ידיעון האוניברסיטה הוא הקובע.

תלמידות ותלמידי תואר ראשון במסלולים דו חוגי מובנה/לא מובנה נדרשים להירשם בנוסף לקורסים במחלקה השנייה אליה נרשמו.

שנה אקדמית ושיטת הניקוד

בשנה אקדמית יש 2 סמסטרים: סמסטר א , וסמסטר ב ,בכל סמסטר ישנם קורסים אותם צריך לקחת, לכל קורס יש נ"ז (נקודות זכות) או ש"ש (שעות שנתיות), בהתאם לשעות ולחומר הנלמד בקורס. הקורסים מתחלקים ל-2 סוגים עיקרים:

1. קורס סמסטריאלי:
בהיקף של 2 נ"ז  = 1 ש"ש (הסימול ש"ש מופיע בגליון הציונים כנק"ז)

2. קורס שנתי:
בהיקף של 4 נ"ז = 2 ש"ש 

 

לימודים לתואר ראשון

מסלולי הלימוד (מידע מפורט עבור כל מסלולי הלימוד לתואר ראשון במחלקה ללימודים קלאסיים- יוון ורומא ניתן למצוא כאן)

על מנת לקבל זכאות לתואר אקדמי על הסטודנט/ית להשלים את כלל החובות הלימודיות ולצבור את מספר נקודות הזכות הנדרשות בהתאם לכל מסלול. במחלקה ללימודים קלאסיים מתקיימים המסלולים שלהלן:

 1. מסלול חד חוגי:

במסלול זה לומדים במחלקה ללימודים קלאסיים בלבד בהיקף של 50 נ"ז.

 1. מסלול דו-חוגי:

במסלול זה לומדים בשתי מחלקות. במחלקה ללימודים קלאסיים בהיקף של 25 נ"ז, וכן 25 נ"ז נוספות במחלקה השנייה שיש לה הסכם דו-חוגי עם המחלקה ללימודים קלאסיים.

 1. מסלול דו-חוגי לא מובנה:

במסלול זה לומדים בשתי מחלקות, במחלקה ללימודים קלאסיים  בהיקף של 27 נ"ז, ובמחלקה נוספת.

שפות עתיקות

במסלול החד-חוגי נדרשת למידת שתי השפות העתיקות, יוונית עתיקה ולטינית.

במסלול הדו-חוגי והדו-חוגי הלא-מובנה יש לבחור תחום לימוד שפה (יוונית עתיקה או לטינית) או תחום לימוד תרבות קלאסית (שאינו כולל לימוד שפה עתיקה).

קורסים

 • הרישום לקורסים נעשה ידנית ע"י מרכזת המחלקה, הגב' יפעת דהן רובינשטיין. עם פתיחת תקופת הרישום, יש לשלוח ליפעת מייל מפורט עם שמות הקורסים הדרושים ומספרם. לאחר קבלת אישור על הרישום מיפעת, יש לבדוק במערכת האישית שהקורסים אכן מופיעים.
 • מייל המחלקה: Classic.Dept@biu.ac.il
 • על כל תלמיד/ה לקחת קורסי חובה, בסיס ובחירה כפי שמוסבר ומפורט באתר המחלקה. במקרה שלא ניתן להירשם לקורס חובה (עקב התנגשות עם קורס חובה ממחלקה אחרת) יש לקבל על כך אישור מראש המחלקה.
 • תרגיל בכתיבה אקדמית- קורס חובה בשנה א' או ב.
 • ניתן להירשם לסמינריונים החל משנה ב'.
 • בתחומי לימוד שפה, יוונית עתיקה ולטינית, יש להירשם בשנה הראשונה לקורס השפה למתחילים ובשנה השנייה לקורס השפה למתקדמים/קריאת טקסטים.
 • יש לשים לב שחלק מהקורסים נלמדים בזום וחלק בכיתה. הנוכחות הינה חובה בכלל הקורסים עפ"י התקנון האוניברסיטאי.
 • בעת הלמידה בזום יש לפתוח מצלמות במהלך השיעור.

ציונים

 • ציון עובר בסמסטר א' של קורס לטינית למתחילים/יוונית עתיקה למתחילים הינו חובה לשם המשך לימוד השפה בסמסטר ב'.
 • ציון עובר בקורס השנתי של שפה למתחילים מאפשר מעבר לקורס המתקדמים בשנה העוקבת.
 • בשאר הקורסים ישנה חובת ציון עובר (ציון 60) על מנת לקבל ציון בקורס.
 • יש לבדוק בסילבוס מהם מרכיבי הציון עבור כל קורס.

הזכאות לתואר ראשון מותנת בצבירה של לפחות 128 נ"ז/ 64 ש"ש, תלוי במסלול הנלמד.

 

דרישות אוניברסיטאיות נוספות לתואר שאינן מהמחלקה ללימודים קלאסיים

יהדות:

במסגרת הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן הסטודנטים נדרשים ללמוד קורסי יהדות בהיקף 20 נ"ז/ 10 ש"ש. לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות לביה"ס ללימודי יסוד ביהדות.

אנגלית:

רמת האנגלית נקבעת בהתאם לציון אמי"ר/ אמיר"ם/ פסיכומטרי, למידע נוסף יש לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה, שימו לב קורסי האנגלית הינם חובה אקדמית אשר אינם נחשבים בממוצע או בספירת  הנ"ז לקבלת התואר. 

למידת קורס תוכן באנגלית במחלקה ללימודים קלאסיים:

סטודנטיות וסטודנטים המתחילים את לימודיהם לתואר ראשון החל משנה"ל תשפ"ב, חייבים במהלך לימודיהם לסיים שני קורסים באנגלית כתנאי לקבלת התואר. מהותם של שני הקורסים הללו תלויה ברמת האנגלית שעל-פיה התקבל הסטודנט לאוניברסיטה, כדלקמן:

- סטודנט שעל- פי הציון שלו באנגלית (עד 119 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) חייב בשני קורסי אנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים א' ואנגלית מתקדמים ב'. קורסים אלה לא ייספרו לדרישות התואר שלו במחלקה/ות שבהן הוא לומד.

- סטודנט שעל-פי הציון שלו באנגלית (בין 120-133 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם)-חייב בקורס אחד בלבד באנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים ב' - יהיה חייב בקורס תוכן אחד בשפה האנגלית, כלומר קורס שיינתן במחלקה שלו בשפה האנגלית בדיסציפלינה הנלמדת במחלקה זו לפי העניין, בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות.

קורס תוכן זה ייספר לו כמובן במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר.

- סטודנט שעל-פי הציון שלו באנגלית (134 ויותר בפסיכומטרי/אמיר/אמירם)- פטור לגמרי מקורסי אנגלית כשפה זרה, יהיה חייב בשני קורסי תוכן בשפה האנגלית, בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות כ"א.

שני קורסים אלה ייספרו לו במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר.

הבעה עברית:

סטודנט שלא עומד בתנאי הפטור כפי שנקבעו באוניברסיטה יידרש ללמוד קורס הבעה בשנה הראשונה ללימודיו, לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות למחלקה ללשון עברית.

שימו לב שקורס הבעה הינו חובה אקדמית אשר אינה נחשבת בממוצע או בספירת הנ"ז לקבלת התואר.

קורסים כלליים:

סטודנטיות וסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן נדרשים לקחת קורסים כלליים. מידע נוסף ניתן למצוא באתר מנהל הסטודנטים.

הרישום לקורסי יהדות/ אנגלית/ הבעה/ קורסים כלליים וקורסים בשאר המחלקות מתבצע ע"י הסטודנט/ית בהתאם לחלונות הזמן שקיבלו ואינו מתבצע דרך מזכירות המחלקה ללימודים קלאסיים.

רק לאחר השלמת כל הדרישות האקדמיות במחלקות הרלוונטיות, סיום חובת לימודי יסוד ביהדות, אנגלית, הבעה וקורסים כלליים בהצלחה ניתן יהיה לקבל את הזכאות לתואר ראשון במידה וכל תשלומי שכר הלימוד הנדרשים הוסדרו.

 

לימודים לתואר שני

מסלולי התואר השני מפורטים באתר המחלקה.

מסלול א' (מחקרי), עם תזה, 24 נ"ז (12 ש"ש).

הדרישות למסלול א': תואר ראשון בממוצע של 76 לפחות, ידיעה מוכחת של לפחות אחת מהשפות העתיקות, יוונית או לטינית. אם אין תואר ראשון בלימודים קלאסיים ייתכן ותידרשנה השלמות למסלול זה.

מסלול ב', בלי תזה, 36 נ"ז, (18 ש"ש).

תואר ראשון בממוצע של 76 לפחות. במסלול זה אין חובת למידה של השפות העתיקות.

שאיפת המחלקה היא לקיים ככל הניתן קורסים מיוחדים לתארים מתקדמים. בשנת תשפ"ד יתקיימו סמינריון ייעודי באנגלית לתארים מתקדמים וכן קולוקוויום לתלמידי מחקר (עבור תלמידות ותלמידי תואר שני במסלול הכולל תזה).

 

אנחנו מאחלים לך הצלחה רבה בבניית המערכת ושנת לימודים מרתקת ומעניינת!

 

בברכה,

פרופ' ליסה מוריס

ראש המחלקה ללימודים קלאסיים- יוון ורומא

וסגל המחלקה