מסלולי התואר הראשון במחלקה ללימודים קלאסיים

 

לימודים קלאסיים כמקצוע מורחב (חד-חוגי)

 

במסלול החד-חוגי נדרשת למידת שתי השפות העתיקות, יוונית ולטינית

סה"כ נק"ז בלימודים קלאסיים הנדרש לתואר: 46 נק"ז (92 נ"ז)

קורסי חובה (יש להשלים את הקורסים הללו במהלך התואר מלבד הקורס בכתיבה אקדמית שהוא חובה בשנה א' או ב'):

 • קורסים היסטוריים: מבוא להיסטוריה של יוון, מבוא להיסטוריה של רומא, (מהמחלקה להיסטוריה כללית, שווי כל קורס 2 נק"ז/ 4 נ"ז)
 • קורס שנתי: מבוא לפילוסופיה עתיקה (מהמחלקה ללימודים קלאסיים, 46-3004-01)
 • קורס שנתי: מבוא לספרות קלאסית (46-3200/3300-01)
 • קורס שנתי: מבוא למיתולוגיה (46-3003-01)
 • קורסי שפה למתחילים, יוונית ולטינית (קורסים שנתיים)
 • תרגיל בכתיבה אקדמית- חובה בשנה א' או ב'
 • 2 סמינריונים (ניתן לקחת סמינר אחד החל משנה ב')
 • בנוסף יש לקחת קורס אחד לפחות מקורסי הבסיס שמספרם 3099-3000 בכל שנת לימוד (3 קורסי בסיס לפחות במהלך תואר של שלוש שנים, סה"כ 3 נק"ז/ 6 נ"ז)
 • קורסי בסיס סמסטריאליים: מבוא להתקבלות קלאסית, שירה לירית, אפוס, דרמה יוונית ורומית, אמנות יוונית, רטוריקה, היסטוריוגרפיה עתיקה

 

תכנית קורסים כללית למסלול המורחב/חד-חוגי:

קורסים

נ"ז (שעות סמסטריאליות)

נק"ז (שעות שנתיות)

2 מבואות חובה היסטוריים (מבוא ליוון, מבוא לרומא)

8

4

מבוא לפילוסופיה עתיקה

4

2

2 קורסי שפה למתחילים (יוונית ולטינית)

16

8

תרגיל בכתיבה אקדמית

2

1

קורסים טקסטואליים – קריאה בשפת המקור, יוונית ולטינית

12

6

מבוא לספרות קלאסית

4

2

מבוא למיתולוגיה

4

2

קורסי בסיס סמסטריאליים, מינימום 3 בתואר

6

3

קורסי בחירה (ניתן לשלב קורסים נושאיים וקורסים שעוסקים בטקסטים בתרגום)

28

14

2 סמינריונים

8

4

סה"כ נקודות זכות לתואר

92

46

 
 

לימודים קלאסיים כמקצוע דו-חוגי בתכנית דו-חוגית לא מובנית

אפשרות זו מתאימה לשילוב עם מחלקות אחרות באוניברסיטה שאין ביניהן הסכם לתכנית מובנית

סה"כ נק"ז בלימודים קלאסיים הנדרשות לתואר: 27 נק"ז (54 נ"ז)

על התלמיד/ה לבחור אחד מבין שלושה תחומי לימודים: יוונית, לטינית או תרבות קלאסית (ללא שפות)

קורסי חובה (יש להשלים את הקורסים הללו במהלך התואר מלבד הקורס בכתיבה אקדמית שהוא חובה בשנה א' או ב'):

 • בתחומי הלימוד יוונית/לטינית חובה ללמוד קורס שפה למתחילים בשנה א' בהתאם לתחום הנבחר – יוונית או לטינית. בהמשך יש ללמוד קורסים טקסטואלים בשפה הנבחרת. בתחום תרבות קלאסית, קורסי בחירה יחליפו את קורסי השפות הקורסים הטקסטואליים בשפת המקור
 • מבוא שנתי אחד מהמחלקה להיסטוריה בהתאם למסלול הלימודים: מסלול יוונית- מבוא להיסטוריה של יוון; מסלול לטינית - מבוא להיסטוריה של רומא. עבור מסלול תרבות קלאסית יש לקחת את שני המבואות, של יוון ושל רומא (מהמחלקה להיסטוריה כללית, שווי כל קורס 2 נק"ז/ 4 נ"ז)
 • קורס שנתי: מבוא לפילוסופיה עתיקה (מהמחלקה ללימודים קלאסיים, 46-304-01)
 • קורס שנתי: מבוא לספרות קלאסית (46-302-01)
 • קורס שנתי: מבוא למיתולוגיה (46-303-01)
 • תרגיל בכתיבה אקדמית- חובה בשנה א' או ב'
 • 2 סמינריונים (ניתן לקחת סמינר אחד החל משנה ב')
 • בנוסף יש לקחת קורס אחד לפחות מקורסי הבסיס שמספרם 399-300 בכל שנת לימוד (3 קורסי בסיס לפחות במהלך תואר של שלוש שנים, סה"כ 3 נק"ז/ 6 נ"ז)
 • קורסי בסיס סמסטריאליים: מבוא להתקבלות קלאסית, שירה לירית, אפוס, דרמה יוונית ורומית, אמנות יוונית, רטוריקה, היסטוריוגרפיה עתיקה

 

תכנית קורסים כללית לתחום לימוד שפה (יוונית או לטינית) בתכנית דו-חוגית לא מובנית:

קורסים

נ"ז (שעות סמסטריאליות)

נק"ז (שעות שנתיות)

 מבוא חובה היסטורי (מבוא ליוון או מבוא לרומא)

4

2

מבוא לפילוסופיה עתיקה

4

2

 קורס שפה למתחילים במסלול שפות (יוונית/לטינית)

8

4

תרגיל בכתיבה אקדמית

2

1

מבוא לספרות קלאסית

4

2

מבוא למיתולוגיה

4

2

קורסים טקסטואליים – קריאה בשפת המקור, יוונית או לטינית

12

6

קורסי בסיס סמסטריאליים, מינימום 3 בתואר

6

3

קורס בחירה (ניתן לשלב קורסים נושאיים וקורסים שעוסקים בטקסטים בתרגום)

2

1

2 סמינריונים

8

4

סה"כ נקודות זכות לתואר

54 

27

 

 

תכנית קורסים כללית לתחום לימוד תרבות קלאסית בתכנית דו-חוגית לא מובנית:

קורסים

נ"ז (שעות סמסטריאליות)

נק"ז (שעות שנתיות)

2 מבואות חובה היסטוריים (מבוא ליוון ומבוא לרומא)

8

4

מבוא לפילוסופיה עתיקה

4

2

תרגיל בכתיבה אקדמית

2

1

מבוא לספרות קלאסית

4

2

מבוא למיתולוגיה

4

2

קורסי בסיס סמסטריאליים, מינימום 3 בתואר

6

3

קורסי בחירה (ניתן לשלב קורסים נושאיים וקורסים שעוסקים בטקסטים בתרגום)

18

9

2 סמינריונים

8

4

סה"כ נקודות זכות לתואר

54

27

 

 

לימודים קלאסיים כמקצוע דו-חוגי בתכנית דו-חוגית מובנית

אפשרות זו מתאימה לשילוב עם מחלקות שאיתן קיימת תכנית דו-חוגית מובנית, בדרך כלל מחלקות שיש זיקה אקדמית בין תחומיהן לבין תרבות יוון ורומא. מחלקות אלה הן: לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, היסטוריה כללית, פילוסופיה כללית, פילוסופיה יהודית, תולדות עם ישראל, תלמוד/תורה שבעל-פה, תנ"ך, לשון עברית, ספרות משווה, ספרות עם ישראל, תרבות צרפת, גאוגרפיה, חינוך (מנהיגות בניהול)

בתכנית זו אחד מהקורסים 2 נק"ז (4 נ"ז) במחלקה השנייה ייחשב גם כמילוי דרישות התואר בלימודים קלאסיים, כך שלומדים רק 25 נק"ז (50 נ"ז) בכל אחת מהמחלקות, סה"כ 50 נק"ז (100 נ“ז) בשתי המחלקות.

סה"כ נק"ז בלימודים קלאסיים הנדרשות לתואר:  25 נק"ז (50 נ"ז)

קורסי חובה (יש להשלים את הקורסים הללו במהלך התואר מלבד הקורס בכתיבה אקדמית שהוא חובה בשנה א' או ב'):

 • בתחומי הלימוד יוונית/לטינית חובה ללמוד קורס שפה למתחילים בשנה א' בהתאם לתחום הנבחר – יוונית או לטינית. בהמשך יש ללמוד קורסים טקסטואלים בשפה הנבחרת. בתחום תרבות קלאסית, קורסי בחירה יחליפו את קורסי השפות הקורסים הטקסטואליים בשפת המקור
 • מבוא שנתי אחד מהמחלקה להיסטוריה בהתאם למסלול הלימודים: מסלול יוונית- מבוא להיסטוריה של יוון; מסלול לטינית - מבוא להיסטוריה של רומא. עבור מסלול תרבות קלאסית יש לקחת את שני המבואות, של יוון ושל רומא (מהמחלקה להיסטוריה כללית, שווי כל קורס 2 נק"ז/ 4 נ"ז)
 • קורס שנתי: מבוא לפילוסופיה עתיקה (מהמחלקה ללימודים קלאסיים, 46-304-01)
 • קורס שנתי: מבוא לספרות קלאסית (46-302-01)
 • קורס שנתי: מבוא למיתולוגיה (46-303-01)
 • תרגיל בכתיבה אקדמית- חובה בשנה א' או ב'
 • 2 סמינריונים (ניתן לקחת סמינר אחד החל משנה ב')
 • בתחומי הלימוד יוונית/לטינית  יש לקחת שני קורסים  מקורסי הבסיס שמספרם 399-300 בכל התואר (2 קורסי בסיס במהלך התואר, סה"כ 2 נק"ז/ 4 נ"ז)
 • בתחום הלימוד תרבות קלאסית יש לקחת קורס אחד לפחות מקורסי הבסיס שמספרם 399-300 בכל שנת לימוד (3 קורסי בסיס לפחות במהלך תואר של שלוש שנים, סה"כ 3 נק"ז/ 6 נ"ז)
 • קורסי בסיס סמסטריאליים: מבוא להתקבלות קלאסית, שירה לירית, אפוס, דרמה יוונית ורומית, אמנות יוונית, רטוריקה, היסטוריוגרפיה עתיקה

 

תכנית קורסים כללית לתחום לימוד שפה (יוונית או לטינית) בתכנית דו-חוגית מובנית:

קורסים

נ"ז (שעות סמסטריאליות)

נק"ז (שעות שנתיות)

 מבוא חובה היסטורי (מבוא ליוון או מבוא לרומא)

 

4

2

מבוא לפילוסופיה עתיקה

4

2

 קורס שפה למתחילים במסלול שפות (יוונית/לטינית)

8

4

תרגיל בכתיבה אקדמית

2

1

מבוא לספרות קלאסית

4

2

מבוא למיתולוגיה

4

2

קורסים טקסטואליים – קריאה בשפת המקור, יוונית או לטינית

12

6

שני קורסי בסיס סמסטריאליים

4

2

2 סמינריונים

8

4

סה"כ נקודות זכות לתואר

50

25

 

 

תכנית קורסים כללית לתחום לימוד תרבות קלאסית בתכנית דו-חוגית מובנית:

קורסים

נ"ז (שעות סמסטריאליות)

נק"ז (שעות שנתיות)

2 מבואות חובה היסטוריים (מבוא ליוון ומבוא לרומא)

8

4

מבוא לפילוסופיה עתיקה

4

2

תרגיל בכתיבה אקדמית

2

1

מבוא לספרות קלאסית

4

2

מבוא למיתולוגיה 

4

2

קורסי בסיס סמסטריאליים, מינימום 3 בתואר

6

3

קורסי בחירה (ניתן לשלב קורסים נושאיים וקורסים שעוסקים בטקסטים בתרגום)

14

7

2 סמינריונים

8

4

סה"כ נקודות זכות לתואר

50

25

 

 

חובות אוניברסיטאיות להשלמת התואר הראשון

בנוסף לחובות התואר בלימודים קלאסיים, מוטלות על הסטודנטים החובות האוניברסיטאיות:

סטודנטים חייבים סך הכל ב10 נק"ז (20 נ"ז) בלימודי יסוד ביהדות במשך כל התואר.

לפרטים נוספים: https://yesod.biu.ac.il/node/1375

סטודנטים שאינם יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים בהיקף של 10 נק"ז (20 נ"ז) קורסים כלליים לפי הפירוט הבא:

https://stuad.biu.ac.il/node/3878

 

* ניתן ללמוד לימודים קלאסיים כ"חוג לאחר תואר" כדו-חוגי בנוסף לחד-חוגי במקצוע אחר. היקף הלימודים בחוג לאחר תואר הוא 30 נק"ז (60 נ"ז). ניתן לתת פטור בקורסים חופפים בין החוג לאחר תואר לבין החד-חוגי. לצורך הפטור יש להגיש בקשה למדור סטטוס. 

 

 

סה"כ היקף לימודים לתואר ראשון בלימודים קלאסיים

יש להשלים סה"כ מינימום של 64 נק"ז (128 נ"ז) עבור קבלת תואר ראשון בכל התכניות (מורחב חד-חוגי, ודו חוגי מובנה ולא מובנה)

לימודים קלאסיים כמקצוע חד-חוגי: 46 נק"ז 92 ( נ"ז לימודים קלאסיים) + 10 נק"ז ( 20 נ"ז) לימודי יסוד ביהדות + 8 נק"ז  (16 נ"ז) קורסים כלליים

לימודים קלאסיים כמקצוע דו-חוגי בתכנית דו-חוגית לא מובנית: 27 נק"ז  (54 נ"ז)  לימודים קלאסיים + 10 נק"ז (20 נ"ז)  לימודי יסוד ביהדות + 27 נק"ז (54 נ"ז) קורסים במחלקה הנוספת וקורסים כלליים

לימודים קלאסיים כמקצוע דו-חוגי בתכנית דו-חוגית מובנית: 25 נק"ז ( 50 נ"ז)  לימודים קלאסיים + 10 נק"ז ( 20 נ"ז) לימודי יסוד ביהדות + 28 נק"ז (58 נ"ז) קורסים במחלקה הנוספת וקורסים כלליים

 

להורדת ההנחיות המחלקתיות לשנת תשפ"ב במסמך PDF לחצו כאן