תואר דו-חוגי מובנה: לימודים קלאסיים ומחשבת ישראל

שילוב זה מאפשר ללמוד לעומק את התרבות העתיקה של יוון ורומא, שבה חיו ופעלו חז"ל. לימוד העולם העתיק במחלקה ללימודים קלאסיים מאפשר הבנה טובה ועמוקה יותר של ההשפעה התרבותית וגם של ההתנגשות התרבותית בין העולם היווני והרומי ובין העולם היהודי. בזכות שילוב זה ניתן גם להבחין בהשפעות הדדיות בין ההגות היוונית לבין ההגות היהודית.

התואר הראשון בלימודים קלאסיים מתחלק לשני תחומי לימוד: שפות (יוונית עתיקה או לטינית) ומסלול תרבות קלאסית.

בתחום לימוד שפה ניתן לבחור להתמקד ביוונית עתיקה או בלטינית. בתחום זה השפה נלמדת לעומק בשנה הראשונה ובשנים העוקבות מוצעים קורסי שפה למתקדמים וקריאת טקסטים במקור. בנוסף, לקורסי השפה ישנו מגוון של קורסים הדנים בספרות העתיקה, בפילוסופיה, באומנות ובעולם העתיק ובהשפעותיו על העולם המודרני.