תואר ראשון במסלול חד-חוגי

תואר חד-חוגי בלימודים קלאסיים מקנה לסטודנטים ולסטודנטיות הבנה רחבה ומעמיקה של העולם העתיק. תואר זה כולל דגש מיוחד על לימוד מעמיק ויסודי של שתי השפות העתיקות, יוונית עתיקה ולטינית. בנוסף ללימוד השפות העתיקות ולקריאת טקסטים במקור, הלימודים בתואר זה עוסקים בספרות העתיקה, במיתולוגיה, באמנות, בעת העתיקה ובהשפעותיה על העולם המודרני ובעוד מגוון נושאים ייחודיים.

במסלול החד-חוגי המורחב נדרשת למידת שתי השפות העתיקות, יוונית ולטינית.

סה"כ נקודות בלימודים קלאסיים הנדרש לתואר: 100 נ"ז

קורסי חובה (יש להשלים את הקורסים הללו במהלך התואר מלבד הקורס בכתיבה אקדמית שהוא חובה בשנה א' או ב'):

  • קורסים היסטוריים: מבוא להיסטוריה של יוון, מבוא להיסטוריה של רומא, (מהמחלקה להיסטוריה כללית, שווי כל קורס 4 נ"ז)
  • קורס שנתי: מבוא לספרות קלאסית (46-3200/3300-01). קורס זה נלמד כל שלוש שנים. קורס זה מחולק לשני סמסטרים, אך חובה על תלמידי המחלקה להירשם לשניהם.
  • קורס שנתי: מבוא למיתולוגיה (46-3003-01). קורס זה נלמד כל שלוש שנים.
  • קורסי שפה למתחילים, יוונית ולטינית (קורסים שנתיים). קורס שפה אחד יילמד בשנה א' והשפה השנייה בשנה ב'.
  • תרגיל בכתיבה אקדמית- חובה בשנה א' או ב'.
  • 2 סמינריונים (ניתן לקחת סמינר אחד החל משנה ב').
  • קורס או שני קורסי תוכן באנגלית במחלקה- לפי רמת האנגלית בעת הקבלה ועפ"י הנחיות האוניברסיטה בנדון. קורס זה נכלל במספר הנקודות לתואר, תחת קורסי בחירה.

קורסי בסיס (יש להשלים חמישה קורסי בסיס במהלך התואר החל משנה א')

  •  יש לקחת חמישה קורסי בסיס שמספרם 3999-3000  החל משנה א' ועד לסיום התואר (סה"כ 10 נ"ז).
  • קורסי בסיס סמסטריאליים: מבוא להתקבלות קלאסית, שירה לירית, אפוס, דרמה יוונית ורומית, אמנות יוונית, רטוריקה, היסטוריוגרפיה עתיקה.
  • ניתן לקחת גם קורס בפילוסופיה עתיקה כקורס בסיס, (במחלקה להיסטוריה כללית או במחלקה לפילוסופיה). יש לקבל את אישור ראש המחלקה עבור למודקורס זה במחלקה אחרת.

 

תוכנית קורסים כללית למסלול החד-חוגי המורחב:

קורסים

נ"ז (נקודות זכות)

ש"ש (שעות שנתיות)

2 מבואות חובה היסטוריים (מבוא ליוון, מבוא לרומא)

8

4

2 קורסי שפה למתחילים (יוונית ולטינית)

16

8

תרגיל בכתיבה אקדמית

2

1

קורסים טקסטואליים – קריאה בשפת המקור, יוונית ולטינית

12

6

מבוא לספרות קלאסית

4 (2 + 2)

2 (1 + 1)

מבוא למיתולוגיה

4

2

חמישה קורסי בסיס סמסטריאליים

10

5

קורסי בחירה (ניתן לשלב קורסים שעוסקים בטקסטים בתרגום)

36

18

2 סמינריונים

8

4

סה"כ נקודות זכות לתואר

100

50

 

חובות אוניברסיטאיות להשלמת התואר הראשון

בנוסף לחובות התואר בלימודים קלאסיים, מוטלות על הסטודנטים החובות האוניברסיטאיות:

סטודנטים חייבים סך הכל ב 20 נ"ז (10 ש"ש) בלימודי יסוד ביהדות במשך כל התואר.

לפרטים נוספים: https://yesod.biu.ac.il/node/1375

סטודנטים שאינם יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים בהיקף של 20 נ"ז (10 ש"ש) קורסים כלליים לפי הפירוט הבא:

https://stuad.biu.ac.il/node/3878

* ניתן ללמוד לימודים קלאסיים כ"חוג לאחר תואר" כדו-חוגי בנוסף לחד-חוגי במקצוע אחר. היקף הלימודים בחוג לאחר תואר הוא 60 נ"ז (30 ש"ש). ניתן לתת פטור בקורסים חופפים בין החוג לאחר תואר לבין החד-חוגי. לצורך הפטור יש להגיש בקשה למדור סטטוס. 

לקבלת מידע נוסף:

Phone number 03-7384616 
Email Icon classic.dept@biu.ac.il