תואר ראשון במסלול דו-חוגי מובנה

התואר הדו-חוגי בלימודים קלאסיים מתחלק לשני מסלולים, דו-חוגי מובנה (שילוב מובנה עם מחלקות מסויימות) ודו-חוגי לא מובנה, כלומר שילוב עם כל מחלקה אחרת באוניברסיטה.

באמצעות השילוב ניתן ליהנות מהעולם המרתק והמעניין של תרבויות יוון ורומא (עם לימודי השפות העתיקות או ללא לימודי השפות העתיקות) ועם כל תחום עניין אחר, מכל פקולטה באוניברסיטה. למשל, שילוב עם: מדעי המחשב, לימודי מידע, הנדסה, מוזיקה, קרימינולוגיה, פסיכולוגיה ועוד, כל אפשרות שתבחרו. שילובים אלו יוצרים עניין רב בלימודים ומייחדים את קורות החייםשל בוגרינו.

אפשרות זו מתאימה לשילוב עם מחלקות שאיתן קיים מסלול דו-חוגי מובנה, בדרך כלל מחלקות שיש זיקה אקדמית בין תחומיהן לבין תרבות יוון ורומא. מחלקות אלו הן: לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, היסטוריה כללית, פילוסופיה כללית, פילוסופיה יהודית, תולדות עם ישראל, תלמוד/תורה שבעל-פה, תנ"ך, לשון עברית, ספרות משווה, ספרות עם ישראל, תרבות צרפת, גאוגרפיה.

 • במסלול זה אחד מהקורסים השווה 4 נ"ז במחלקה השנייה ייחשב גם כמילוי דרישות התואר בלימודים קלאסיים, כך שלומדים רק 50 נ"ז בכל אחת מהמחלקות. סה"כ 100 נ"ז בשתי המחלקות.

סה"כ נקודות בלימודים קלאסיים הנדרשות לתואר:  50 נ"ז.

 • ניתן לבחור אחד מבין שלושה תחומי לימודים: יוונית, לטינית או תרבות קלאסית (ללא שפות)

קורסי חובה (יש להשלים את הקורסים הללו במהלך התואר מלבד הקורס בכתיבה אקדמית שהוא חובה בשנה א' או ב'):

 • בתחומי הלימוד יוונית/לטינית חובה ללמוד קורס שפה למתחילים בשנה א' בהתאם לתחום הנבחר – יוונית או לטינית. בהמשך, יש ללמוד קורסים טקסטואלים בשפה הנבחרת. בתחום תרבות קלאסית, קורסי בחירה יחליפו את קורסי השפות הטקסטואליים בשפת המקור.
 • מבוא היסטורי שנתי אחד במחלקה להיסטוריה כללית בהתאם לתחום הלימוד: תחום לימוד שפה יוונית- מבוא להיסטוריה של יוון; תחום לימוד שפה לטינית - מבוא להיסטוריה של רומא. עבור מסלול תרבות קלאסית יש לקחת את שני המבואות ההיסטוריים, של יוון ושל רומא (מהמחלקה להיסטוריה כללית, שווי כל קורס 4 נ"ז).
 • קורס שנתי: מבוא לספרות קלאסית (46-3200-01/46-3300-01). קורס זה נלמד כל שלוש שנים. קורס זה מחולק לשני סמסטרים, אך חובה על תלמידי המחלקה להירשם לשניהם
 • קורס שנתי: מבוא למיתולוגיה (46-303-01). קורס זה נלמד כל שלוש שנים.
 • תרגיל בכתיבה אקדמית- חובה בשנה א' או ב'.
 • 2 סמינריונים (ניתן לקחת סמינר אחד החל משנה ב').
 • קורס או שני קורסי תוכן באנגלית במחלקה- לפי רמת האנגלית בעת הקבלה ועפ"י הנחיות האוניברסיטה בנדון. קורס זה נכלל במספר הנקודות לתואר, תחת קורסי בחירה.

קורסי בסיס (יש להשלים ארבעה קורסי בסיס במהלך התואר החל משנה א')

 •  בתחום לימוד שפה ובתחום לימוד תרבות קלאסית יש לקחת ארבעה קורסי בסיס שמספרם 3999-3000  החל משנה א' ועד לסיום התואר ( סה"כ 8 נ"ז). 
 • קורסי בסיס סמסטריאליים: מבוא להתקבלות קלאסית, שירה לירית, אפוס, דרמה יוונית ורומית, אמנות יוונית, רטוריקה, היסטוריוגרפיה עתיקה.
 • ניתן לקחת גם קורס בפילוסופיה עתיקה כקורס בסיס, (מהמחלקה להיסטוריה כללית או מהמחלקה לפילוסופיה) יש לקבל את אישור ראש המחלקה ללמוד קורס זה במחלקה אחרת.

 

תוכנית קורסים כללית לתחום לימוד שפה (יוונית או לטינית) במסלול דו-חוגי מובנה:

קורסים

נ"ז (נקודות זכות)

ש"ש (שעות שנתיות)

 מבוא חובה היסטורי (מבוא ליוון או מבוא לרומא)

4

2

 קורס שפה למתחילים במסלול שפות (יוונית/לטינית)

8

4

תרגיל בכתיבה אקדמית

2

1

מבוא לספרות קלאסית

4  (2 + 2)

2  (1 + 1)

מבוא למיתולוגיה

4

2

קורסים טקסטואליים – קריאה בשפת המקור, יוונית או לטינית

8

4

ארבעה קורסי בסיס סמסטריאליים

8

4

2 סמינריונים

8

4

קורסי בחירה

4 2

סה"כ נקודות זכות לתואר

50

25

 

 

תוכנית קורסים כללית לתחום לימוד תרבות קלאסית במסלול דו-חוגי מובנה:

קורסים

נ"ז (נקודות זכות)

ש"ש (שעות שנתיות)

2 מבואות חובה היסטוריים (מבוא ליוון ומבוא לרומא)

8

4

תרגיל בכתיבה אקדמית

2

1

מבוא לספרות קלאסית

4 (2 + 2)

2 (1+ 1)

מבוא למיתולוגיה 

4

2

ארבעה קורסי בסיס סמסטריאליים

8

4

קורסי בחירה (ניתן לשלב קורסים נושאיים וקורסים שעוסקים בטקסטים בתרגום)

16

8

2 סמינריונים

8

4

סה"כ נקודות זכות לתואר

50

25

 

חובות אוניברסיטאיות להשלמת התואר הראשון

בנוסף לחובות התואר בלימודים קלאסיים, מוטלות על הסטודנטים החובות האוניברסיטאיות:

סטודנטים חייבים סך הכל ב 20 נ"ז (10 ש"ש) בלימודי יסוד ביהדות במשך כל התואר.

לפרטים נוספים: https://yesod.biu.ac.il/node/1375

סטודנטים שאינם יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים בהיקף של 20 נ"ז (10 ש"ש) קורסים כלליים לפי הפירוט הבא:

https://stuad.biu.ac.il/node/3878

* ניתן ללמוד לימודים קלאסיים כ"חוג לאחר תואר" כדו-חוגי בנוסף לחד-חוגי במקצוע אחר. היקף הלימודים בחוג לאחר תואר הוא 60 נ"ז (30 ש"ש). ניתן לתת פטור בקורסים חופפים בין החוג לאחר תואר לבין החד-חוגי. לצורך הפטור יש להגיש בקשה למדור סטטוס. 

לקבלת מידע נוסף:

Phone number 03-7384616 
Email Icon classic.dept@biu.ac.il