תואר דו-חוגי מובנה: לימודים קלאסיים ולימודי א"י וארכיאולוגיה

שילוב זה הינו פופולארי במיוחד שכן הוא מאפשר הבנה עמוקה יותר של המציאות התרבותית וההיסטורית בארץ ישראל בתקופות השונות. בתואר זה ניתן לשלב בין לימוד התרבות, הספרות והשפות העתיקות במחלקה ללימודים קלאסיים לבין הכרת והבנת התרבות החומרית בארץ-ישראל לאורך ההיסטוריה.

התואר הראשון בלימודים קלאסיים מתחלק לשני תחומי לימוד: שפות (יוונית עתיקה או לטינית) ומסלול תרבות קלאסית.

בתחום לימוד שפה ניתן לבחור להתמקד ביוונית עתיקה או בלטינית. בתחום זה השפה נלמדת לעומק בשנה הראשונה ובשנים העוקבות מוצעים קורסי שפה למתקדמים וקריאת טקסטים במקור. בנוסף לקורסי השפה ישנו מגוון של קורסים הדנים בספרות העתיקה, בפילוסופיה, באומנות ובעולם העתיק ובהשפעותיו על העולם המודרני.