תואר שלישי

 

תכנית הכוללת קורסים בשפות והשלמות וכתיבת עבודת דוקטור תותאם באופן אישי לכל מועמד לפי דרישת המנחה וראש המחלקה

במסגרת התכנית רשאי המנחה לדרוש לימוד שפה מודרנית נוספת בהתאם לצרכי מחקר.

סטודנטיות וסטודנטים מצטיינים יכולים להגיש מועמדות למסלול משולב של תואר שני ושלישי כפוף לתנאי בית הספר ללימודים מתקדמים כמפורט במבוא של חוברת פרטי המידע.