תואר דו-חוגי מובנה: לימודים קלאסיים ותנ"ך

שילוב זה מאפשר להכיר לעומק שני עולמות שהשפיעו זה על זה במגוון תחומים; התרבות והספרות של יוון ורומא למול העושר הספרותי והתרבותי של התנ"ך עצמו ותקופת התנ"ך בכללותה.

התואר הראשון בלימודים קלאסיים מתחלק לשני תחומי לימוד: שפות (יוונית עתיקה או לטינית) ומסלול תרבות קלאסית.

בתחום לימוד שפה ניתן לבחור להתמקד ביוונית עתיקה או בלטינית. בתחום זה השפה נלמדת לעומק בשנה הראשונה ובשנים העוקבות מוצעים קורסי שפה למתקדמים וקריאת טקסטים במקור. בנוסף לקורסי השפה ישנו מגוון של קורסים הדנים בספרות העתיקה, בפילוסופיה, באומנות ובעולם העתיק ובהשפעותיו על העולם המודרני.