פפירולוגיה

רוב הספרות העתיקה ורוב הפעילות המנהלית נכתבו והתרחשו לא על גבי אבן ולא על גבי לוחות ארד, אלא על גבי הדפים העשויים מפיסות דקות של קנה צמח הפפירוס. החומר המתכלה הזה לא שרד עד ימינו, למעט במקומות יבשים במיוחד, כגון מצרים ואזור ים המלח. קריאת טקסטים שנכתבו על גבי פפירוס, מומחיותה של ד”ר חוה ברכה קורזקובה, נותנת תמונה של חיי היום־יום והמציאות הספרותית בעבר שהיא מלאה בהרבה מזאת המבוססת על ספרים ועל כתובות בלבד.