הילדות המיתולוגית שלנו: התקבלות העת העתיקה הקלאסית בתרבות הילדים והצעירים בתגובה לאתגרים אזוריים וגלובליים

הפרויקט מתייחס להתקבלות של העבר הקלאסי בתרבות הילדים והצעירים... אנו רואים במפגש בין שני תחומים אלו מרחב חיוני בו מתרחשת התפתחות הזהות האנושית, הן בתקופות קודמות והן בתקופתנו. ואכן, כל אחד מאיתנו עבר את חווית הילדות ולאנשים רבים היו קשרים עם העולם הקלאסי כחוויה תרבותית - המועברת כפי שהיא על פני כל העולם ולרוחב הדורות באמצעות חינוך, דרך אינספור קשרים בין אישיים, והיום בזכות הקסם של התרבות הפופולרית העולמית. לפיכך, המסורת העתיקה בנתה צופן תקשורת מוכר המובן בהקשרים מקומיים וגלובליים כאחד. הודות לתמיכת ERC Consolidator Grant (681202) אנו חוקרים תופעה זו והשלכותיה על חברות עכשוויות ברחבי העולם..

חוקרות

חזרה לעמוד הראשי