תואר דו-חוגי מובנה: לימודים קלאסיים והיסטוריה כללית

בתואר זה ניתן לשלב בין התמקדות בתרבויות יוון ורומא במחלקה ללימודים קלאסיים ובין הבנה נרחבת של התקופות ההיסטוריות השונות שהתקיימו לפני העולם היווני והרומי ולאחריו. ניתן לראות את ההשפעות ארוכות הטווח של העולם העתיק על התקופות שהגיעו אחריו.

התואר הראשון בלימודים קלאסיים מתחלק לשני תחומי לימוד: שפות (יוונית עתיקה או לטינית) ומסלול תרבות קלאסית.

בתחום לימוד שפה ניתן לבחור להתמקד ביוונית עתיקה או בלטינית. בתחום זה השפה נלמדת לעומק בשנה הראשונה ובשנים העוקבות מוצעים קורסי שפה למתקדמים וקריאת טקסטים במקור. בנוסף, לקורסי השפה ישנו מגוון של קורסים הדנים בספרות העתיקה, בפילוסופיה, באומנות ובעולם העתיק ובהשפעותיו על העולם המודרני.