גאוגרפיה יוונית ורומית

כיצד תיארו היוונים והרומאים את העולם שסביבם? תחום המחקר הזה עוסק בענף התיאורי של הגאוגרפיה העתיקה, ובו תיאורי מקום מקיפים ורב־ממדיים שהם בבחינת אנציקלופדיה של ידע מגוון. בתחום זה נבדקים גם התכנים, גם הערכים וגם המסורות של הגאוגרפיה העתיקה.