דקנית הפקולטה למדעי הרוח

פרופ' דניאלה דוויק

דוא"ל
daniela.dueck@biu.ac.il
משרד
בנין 410 חדר 216
תחומי עניין

מאז כתיבת התזה לתואר השני פרופ' דניאלה דוויק עוסקת בגאוגרפיה עתיקה, יוונית ורומית, על היבטיה השונים, הן הטקסטואליים והן התרבותיים וההיסטוריים. עניין אקדמי זה מתחבר גם לשאלת המסורת הגאוגרפית והתִמסורת הטקסטואלית שבחלקה השתמרה בצורה של פרגמנטים כציטוטים ספרותיים.

מחקרה עוסק בנושאים הבאים:

(1)  סטרבו וכתיבה גאוגרפית.

(2)  פרגמנטים גאוגרפיים.

(3)  תפוצה של ידע גאוגרפי שלא בכתב ולא באמצעות טקסטים.

(4)  ציטוטי שירה כעדות למסורת טקסטואלית וסגנונית.

(5)  נושאים שונים הנוגעים לתרבות העולם העתיק של יוון ורומא.

שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  פרופ' דניאלה דוויק השלימה את כל תאריה באוניברסיטה העברית בירושלים: תואר ראשון בהיסטוריה ובתולדות האמנות ותואר שני ושלישי בהיסטוריה. את עבודת התזה כתבה בנושא: "הודו בעיני היוונים עד אלכסנדר הגדול", בהנחיית פרופ' דוד אשרי, וכותרתה של עבודת הדוקטור שלה היא: "הגאוגרפיה של סטרבו כיצירה אוגוסטאית", נכתבה בהנחיית פרופ' יוסי גייגר.

  עם סיום התואר השני החלה פרופ' דניאלה דוויק ללמד באוניברסיטת בר־אילן כמתרגלת במחלקה להיסטוריה כללית. מאוחר יותר עברה ללמד גם במחלקה ללימודים קלאסיים והיום היא נמנית עם הסגל האקדמי הבכיר בשתי המחלקות.

  היום, פרופ' דוויק היא דקנית הפקולטה למדעי הרוח של אוניברסיטת בר־אילן, בעבר שימשה ראש המחלקה ללימודים קלאסיים וראש התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות ביחידה ללימודים בינתחומיים.

  מחקר

  פרופ' דניאלה דוויק כתבה כמה ספרים בנושאים שונים. מכלל הנושאים שעסקה בהם, ביוגרפיה אינטלקטואלית של הגאוגרף סטרבו, שחי וכתב במאה הראשונה לפסה"נ ובמאה הראשונה לסה"נ. סטרבו תיאר את העולם המיושב בזמנו בחיבור מקיף שהשתמר כמעט במלואו. פרופ' דוויק חקרה את המחבר לנוכח חיבורו והראתה שהחיבור הוא תוצר של חינוך מסוים ושל הקשר תרבותי ופוליטי קונקרטי.

  ספר נוסף שכתבה פרופ' דוויק הוא מונוגרפיה שהתמקדה באופן שבו מידע גאוגרפי היה נפוץ שלא בדרך טקסטואלית, כלומר בספר זה ביקשה פרופ' דוויק לברר כיצד נמסר ידע גאוגרפי כך שלפחות מבחינת הפוטנציאל היה זמין גם למגזרים שלא ידעו קרוא וכתוב. לשם כך היא בחנה את בסיסי המידע הגאוגרפי שהופיעו למשל במחזות, בפתגמים וביצירות אמנות, שהיו זמינים לציבור הרחב ללא צורך בקריאה.

  קורסים

  הקורסים מתחלפים בכל שנה – אפשר לחפש בקטלוג הקורסים בקישור:

  https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/MainPage.aspx

  פרסומים

  לרשימת פרסומים, ראו http://biu.academia.edu/DanielaDueck

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 04/04/2024