סגל מינהלי

שם תפקיד טלפון
גב' ורד מושקוביץ מרכזת המחלקה 03-531-8231