ד"ר סטפני בינדר

דוא"ל
stephanie.binder@biu.ac.il
תחומי עניין

היחסים בין יהודים, יוונים ורומאים; ספרות בית שני; כתבי אבות הכנסייה; יהדות רבנית; תלמוד; מדעי הרוח הדיגיטליים

ד"ר סטפני בינדר הצטרפה לסגל המחלקה ללימודים קלאסיים בשנת 2010 ומתמחה בחקר היחסים בין היהודים לשכניהם בעולם היווני־רומי מתקופת בית שני ועד המאה השלישית לספירה והתפלגות הנצרות מהיהדות. 

שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  ד"ר סטפני בינדר השלימה תואר ראשון בלימודים קלאסיים באוניברסיטת בר־אילן והמשיכה במסלול ישיר לדוקטורט בלימודים קלאסיים, גם הוא באוניברסיטת בר־אילן. את עבודת הדוקטור כתבה בהנחייתם של פרופ' רנון קצוף (לימודים קלאסיים) ופרופ' אלברט באומגרטן (תולדות ישראל) וכותרתה: "טרטוליאנוס, דה אידולטריה ומסכת עבודה זרה: שני גויים בבטנך, האמנם?" 

  ד"ר בינדר היא עורכת מנהלית של כתב־העת Mediterranean Historical Review; מתאמת בין צוותי העריכה במכון הישראלי לפרסומים תלמודיים; מבקרת ספרות בעבור האתר Mare Nostrum; מזכירת האגודה לקידום הלימודים הקלאסיים בישראל (2023–2024); ונציגת אוניברסיטת בר־אילן באגודה לקידום הלימודים הקלאסיים בישראל.

  מחקר

  השאלות והתהיות החוזרות ונשנות באשר לעניין שלי בכתבי הנוצרים גרמו לי לכתוב ספר רפלקסיבי, ובו אני מנתחת את הגורמים ואת החוויות לאורך חיי שהובילו אותי לנושאי המחקר שלי ולאופן שבו אני ניגשת אליהם.

  העיסוק בתהליך ההיפרדות של הנצרות מן היהדות הוא טעון מאוד וגורם לדיו רב ליזול על אלפי עמודים. עובדה זו שכנעה אותי לחזור לאזור רגוע יותר ולהתמקד באופן שבו היוונים והרומאים תופסים את היהודים ואת היהדות, ולבחון גם כיצד היהודים מתייחסים לעולם היווני־רומי. 

  היום אני עוסקת בכתבי ניקולאוס איש דמשק בפרויקט השייך לתחום של מדעי הרוח הדיגיטליים. דבריו של ניקולאוס על היהודים מוכרים לנו אך ורק בגרסה שיוספוס שימר. התמיהה כאן נובעת מכך שליוספוס – צאצא חשמונאי וכהן יהודי – ולניקולאוס – מזכירו האישי של המלך הורדוס, היסטוריון החצר שמשימתו להצדיק את הימצאותו של הורדוס על כס המלוכה של החשמונאים – יש אינטרסים ומטרות שונים לחלוטין. לכן עולה השאלה לגבי נאמנותו של יוספוס למקורו. עד כמה יוספוס התערב בכתבי ניקולאוס? האם הוא העתיק ושחזר את מקורו או שמא שִכתב את הכתבים כולם והתאים את הדברים למגמותיו?

  בעזרת המחשב והנתונים שהוא מזקק מכתבים אחרים של ניקולאוס ומכתבים שיוספוס כתב בלי להסתמך על מקורות חיצוניים, מטרתו של צוות החוקרים והחוקרות שבפרויקט היא להבחין בין פרי עטו של יוספוס ובין זה של ניקולאוס בקטעים המיוחסים לניקולאוס אצל יוספוס. שחזור זה יוביל לתמונה ברורה ומדויקת יותר של האווירה והאירועים בתקופת מדינת החשמונאים ובית הורדוס.

  קורסים

  קורסי שפה
  לטינית למתקדמים, לטינית למתחילים
  טיטוס ליוויוס, וירגיליוס, קיקרו, משוררים רומאים, היסטוריונים רומאים בשפה הלטינית
  הרודוטוס, הומרוס, אפלטון, ניקולאוס מדמשק, יוספוס פלביוס בשפה היוונית

  קורסים נושאיים
  יוונים ויהודים: הדים ועדויות
  ארץ־ישראל בספרות יוונית ובספרות לטינית
  מוסר, משפט ומכתבים אישיים בעולם העתיק אלכסנדר הגדול: היסטוריה ואגדה
  כתבי קיקרו בתרגום
  כתבי פלטורכוס בתרגום
  ארגז הכלים של החכם הרומי

  סמינרים
  הכמיהה לעבר
  יוספוס פלביוס, האדם, מקורותיו ומפעל חייו
  הדת היוונית־רומית העתיקה, מפולחן אבנים ועד הנצרות
  זמן ומרחב: גאוגרפים והיסטוריונים יוונים ורומיים

  כתיבה אקדמית, הפקולטה למדעי הרוח

  פרסומים

  ספרים

  1. S. Binder, Tertullian, On Idolatry and Mishnah Avodah Zarah. Questioning the Parting of the Ways between Christians and Jews (Brill – Leiden, 2012), 258 pp. 
  2. S. Binder, Tertullien et moi (French; Éditions du Cerf – Paris, 2022; Prix Mare Nostrum), 186 pp.

  מאמרים

  1. S. Binder, "De la septième Lettre à Lucilius de Sénèque au De Spectaculis de Tertullien, échos et influences", Folia Electronica Classica 17 (2009)

  An earlier English version can be found on the website of the University of Wales: "Tertullian's 'Epistula Moralis' to Lucilius? A Note on Senecan Influence in Tertullian's De Spectaculis", Binder (2009). Version 1_July, Lampeter Working Papers in Classics

  1. S. Binder, "Jewish-Christian Contacts in the Second and Third Centuries C.E.? The Case of Carthage; Tertullian and the Mishnah's Views on Idolatry", in D. Jaffé (ed.), Studies in Rabbinic Judaism and Early Christianity (Leiden, 2010) 187-230
  2. S. Binder, "La digression de Trogue Pompée-Justin (XXXVI, 1.9-3.8) sur le peuple juif et sa terre – Texte et commentaire", Folia Electronica Classica 27 (2014) 30 pp.
  3. B. Bar-Kochva and S. Binder, "Flavius Josephus on the Dead Sea: Sources and Information", Eretz Israel 31 [Netzer Book] (2014) 38-44 (Hebrew) 
  4. S. Binder and B. Bar-Kochva, "A Problematic Sentence in Justin-Pompeius Trogus' Historiae Philippicae", in D. M. Schaps, U. Yiftach, and D. Dueck (eds.), When West Met East, Festschrift in Honor of Professor Ranon Katzoff, Graeca Tergestina: Storia e Civiltà (Triest, 2015) 225-231 
  5. B. Bar-Kochva and S. Binder, "Pompeius Trogus' Strange Passage on the Dead-Sea", Cathedra 158 (2015) 7-32 (Hebrew)
  6. V. Hunink and S. Binder, "Tertullian", in Oxford Bibliographies in Classics. Ed. Dee Clayman. (New York, 2016; http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195389661/obo…)
  7. S. Binder, "Tertullien face à la romanisation de l'Afrique du Nord ; Une discussion de quelques aspects", Studia Patristica 94 (2017) 29-45
  8. S. Binder, M. Lazar and E. Nantet, "Measurements of the Dead Sea in the Hellenistic and Roman Periods; Confronting Greek and Latin Sources with Modern Physiographical Data", Israel Exploration Journal 69.2 (2019) 175-194
  9. S. Binder, "Judaeo-Hellenism", in Brill Encyclopedia of Early Christianity Online, David G. Hunter, Paul J.J. van Geest, and Bert Jan Lietaert Peerbolte (eds.) <http://dx.doi.org/10.1163/2589-7993_EECO_SIM_00001820&gt; First published online: 2020
  10. S. Binder, "Contre Apion I. 183-205 ; II. 43. Quelle audience pour les passages attribués à Hécatée ?", in M. Bar-Asher Siegal and J. Ben-Dov (eds.), Social History of the Jews in Antiquity: Studies in Dialogue with Albert Baumgarten's Work (Tübingen, 2021) 299-316 
  11. S. Binder, "A first look at Nicolaus of Damascus's Autobiographical Passages", Te‘uda 32-33 (Hebrew – 2021) 171-182
  12. S. Binder, E. Ratzon and Y. Shivtiel, "On Prof. Bezalel Bar-Kochva and his Scientific Achievement", Te‘uda 32-33 (Hebrew – 2021) 17-52
  13. S. Binder, "Coutumes et religion : quelques hypothèses à partir des lois sur l’idolâtrie de la michna Avoda Zara et du De idololatria de Tertullien", Cahiers d'Études du Religieux. Recherches Interdisciplinaires [numéro thématique : Tradition et Religion] 25 (2023) https://doi.org/10.4000/cerri.6826
  14. S. Binder and T. Villey, "Jewish Communities in North Africa", in Catherine Hezser (ed.), Routledge Handbook of Jews and Judaism in Late Antiquity (Abingdon, 2024) 527-546 

   

  התקבלו לפרסום

  1. S. Binder, "Jews, Christians, and Pagans in Second Century Carthage in Light of Mishna Avoda Zara and Tertullian, De Idololatria", Compendia Rerum Iudicarum ad Novum Testamentum. Joshua Schwartz and Peter Tomson (eds.) 

   

  ביקורת ספרים
  1. S. Binder, "John Taylor, Classics and the Bible: Hospitality and Recognition, Reviewed", The Ancient History Bulletin 23 (2009)
  2. S. Binder, "Dunn, Geoffrey D., Tertullian's Aduersus Iudaeos: A Rhetorical Analysis. Reviewed", Bryn Mawr Classical Review 2009.02.07
  3. S. Binder, "Rutgers: Making Myths: Jews in Early Christian Identity Formation, Reviewed", Bryn Mawr Classical Review, 2010.04.12
  4. S. Binder, Review of Eyal Regev's The Hasmoneans, Scripta Classica Israelica (2016) 148-150
  5. S. Binder, Review of Jonathan Bourgel's D'une identité à l'autre, Enoch Seminar Online (8/10/16; http://enochseminar.org/review/10393)

  בהכנה

  1. Translation of Nicolaus of Damascus into Hebrew
  2. Tertullian and the Jews in Early Christian Literary Imagination
  3. Do Places and Monuments Mentioned in Christian Hagiographies Play a Role in their Authors' Argumentation?

  ביקורת בכתבי־עת שפיטים: Journal of Christian Studies; Meghillot; Prix Mare Nostrum.

   
  עריכה
  1. Planned volume: S. Binder (ed.), Idealization and Blood Libel, Philosophers and Cannibals; The Image of the Jews in Greek and Roman Literature of the Time of the Second Temple (Collection of Bezalel Bar-Kochva's articles in Hebrew; Magness ed. [Hebrew])
  2. 2021 Te‘uda (the periodical of the School of Jewish Studies of Tel Aviv University) 32-33, A Work of Wisdom (Exodus 35:33): Studies in Honor of Professor Bezalel Bar-Kochva, co-edited with Eshbal Ratzon and Yinon Shivtiel (1150 pages [Hebrew])
  3. 2019-present Member of the advisory board of the collection "Judaïsme ancien et christianisme primitif", Éditions du Cerf, Paris
  4. 2019-present Member of the translation and proofreading department, translation of the Talmud into French, Steinsaltz Center. Coordinator of the editorial team
  5. 2018-present Mediterranean Historical Review. Managing editor
  6. 2012-2019 Talmudic treatises, Shefa and Koren publishing of "Steinsaltz Talmud" in English (Latin and ancient Greek expert)
   
  תרגומים
  1. Maren Niehoff's Philo of Alexandria: An Intellectual Biography into French (Brepols)
  2. Stefan Schorch, "Le rôle du récit biblique de la création aux débuts de la formation de l’identité samaritaine", forthcoming
   

  תאריך עדכון אחרון : 10/03/2024