תואר דו-חוגי מובנה: לימודים קלאסיים וגאוגרפיה

תואר משלב היכרות של העולם היווני והרומי גם מבחינת המבנה הפוליטי והגאוגרפי הייחודי שלועם מושגים ועם תאוריות של גאוגרפיה מודרנית. בשילוב זה ניתן לדון בשאלות הבוערות בימינו הנוגעות לאקלים ולחברה ולבחון אותן לאורך ההיסטוריה.

התואר הראשון בלימודים קלאסיים מתחלק לשני תחומי לימוד: שפות (יוונית עתיקה או לטינית) ומסלול תרבות קלאסית.

בתחום לימוד שפה ניתן לבחור להתמקד ביוונית עתיקה או בלטינית. בתחום זה השפה נלמדת לעומק בשנה הראשונה ובשנים העוקבות מוצעים קורסי שפה למתקדמים וקריאת טקסטים במקור. בנוסף לקורסי השפה ישנו מגוון של קורסים הדנים בספרות העתיקה, בפילוסופיה, באומנות ובעולם העתיק ובהשפעותיו על העולם המודרני.