"המקום שבו ספרות ופילוסופיה נפגשים: המעלות בכתבי כסנופון 17-21/11/19