דבר ראש המחלקה למועמדים

השינויים המתרחשים לאחרונה בעולם ובאיזור שלנו, ובמיוחד עליית כוחן של תרבויות לא-מערביות, מעלים צורך להבין מה היא אותה תרבות "מערבית" שאנו כה מעונינים להגן עליה. הלימודים הקלאסיים, כלומר לימוד תרבותם של היוונים והרומאים בעת העתיקה, הם למעשה נקודת ההתחלה. סופרים ויוצרים קלאסיים (הומרוס, סופוקלס, אפלטון, אריסטו, ורגיליוס, אובידיוס) השפיעו באופן מכריע על עיצובה של תרבות זאת במיוחד דרך אישים שהתחנכו על ברכי אותה "קלאסיקה" כגון הרמב"ם, אל-פאראבי, תומס אקווינס, מקיאוולי, גלילאו, הובס, אדם סמית', רוסו, ג'ון לוק, ניטשה, היידגר ואחרים. מה היה בתרבות העתיקה של יוון ורומא שעורר ענין והשפעה כה גדולים אצל הוגי דעות אלה? זו אחת מהשאלות הגדולות שהלימודים במחלקה שואפים לאפשר לתלמידים לחוות. ואנו סבורים שבעת הזאת עלינו למצוא תשובות משביעות לנפשותינו, כל אחד ואחת בדרך שלו ושלה.