זכינו בצל"ש

המחלקה ללימודים קלאסיים זכתה בצל"ש על מצוינות בהוראה לשנת תשפ"א מטעם רקטור האוניברסיטה