מלגות ופרסים

 

חדש!!! תלמידי לימודים קלאסיים במסלול ראשי או מורחב יכולים להגיש בקשה למלגות בהיקף של חצי שכ"ל!

 

 

 

מלגות שכר לימוד לתלמידים חדשים לתואר ראשון למקצוע מורחב או ראשי בשנת תשע"ז

 

הפקולטה למדעי הרוח מציעה לשנת הלימודים תשע"ז מלגות בהיקף חצי שכר לימוד על בסיס מצוינות ו/או מצב סוציו אקונומי, לתלמידים חדשים לתואר ראשון בשנת תשע"ו שהתקבלו למקצוע מורחב או למקצוע ראשי.