שילוב לימודים איתנו

בואו לשלב תואר ראשון עם המחלקה ללימודים קלאסיים!

לא משנה באיזו מחלקה אתם לומדים, ניתן לשלב את המחלקה ללימודים קלאסיים כמקצוע ראשי נוסף עם כל מחלקה אחרת באוניברסיטה (במסלול לתואר ראשון דו-רחוגי)

לפרטים נוספים: https://classics.biu.ac.il/node/30

ניתן ללמוד אצלנו לתואר שני לקראת סיום הלימודים לתואר ראשון במחלקה אחרת (ללא צורך בהשלמות ובידע מוקדם, במסלולים לתרבות קלאסית ולהתקבלות קלאסית)

לפרטים נוספים: https://classics.biu.ac.il/node/32